Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Under våren 2019 har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på utställningsförslaget. Kommunfullmäktige förväntas anta översiktsplanen november 2020.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Här kan du läsa och ladda ner utställningsförslaget och alla tillhörande dokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn utställningsförslag.pdf 60.4 MB 2019-04-17 15.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Broschyr utställning.pdf 4.3 MB 2019-04-18 07.32
Följebrev utställningsutskick.pdf 129.3 kB 2019-04-18 07.32
Kungörelse i Sydsvenskan och Skånskan.pdf 540.3 kB 2019-04-18 07.32
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 5.1 MB 2019-04-18 07.31
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-13 med reservationer.pdf 392.1 kB 2019-04-18 07.33
Protokoll från stadsbyggnadsnämnden 2018-10-18 med särskilda yttranden.pdf 978.3 kB 2019-04-18 07.33
Samrådsredogörelse.pdf 601.4 kB 2019-05-03 13.14
Samrådsyttranden.pdf 2.3 MB 2019-05-03 13.14
Sändlista utställningsförslag.pdf 138.1 kB 2019-05-03 13.14

Senast ändrad: 2020-08-18 13:06