Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Förslaget var på samråd under våren 2015, då under namnet Översiktsplan för del av Kirseberg. Under utställningsperioden 1 mars - 31 maj 2019 går det på nytt att tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Här kan du läsa och ladda ner utställningsförslaget och alla tillhörande dokument.

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÖP_SödraKirseberg och Östervärn_utställning_Planförslag.pdf 60.4 MB 2019-04-17 15.47

Lämna synpunkter under utställningsperioden

Under utställningsperioden 1 mars - 31 maj 2019 har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Skriv "Utställningssvar FÖP Södra Kirseberg och Östervärn, dnr SBN-2014-535” i rubriken.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Senast ändrad: 2019-04-18 07:34