Kemikaliesmart vardag

Foto: Tomaz Lundstedt

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om.

Kemikalier finns överallt i vår vardag: i  kläder, möbler, rengöringsmedel, smink,  målarfärg.  Listan kan göra hur lång som helst. Vissa kemikalier kan ge upphov till sjukdomar, påverka arvsmassan och störa fortplantningen.

På dessa sidor kan du läsa mer om kemikalier i hemmet och få enkla tips på hur du kan göra kemikaliesmartare val.

Höjd kemikaliekompetens i Malmös förskolor

Malmö stads arbete med Kemikalieplanen med fokus på barn och unga 2017-2019 har innefattat åtta åtgärder där sju stycken är genomförda och en delvis genomförd. Den åtgärd som delvis är genomförd kommer genomföras under 2020.

Arbetet har bland annat resulterat i att över 600 personer som arbetar med barn och unga i Malmö har deltagit i kemikaliesmart workshop. Nu uppger 93 procent av personal på förskolor att de har en god kunskap om eventuell förekomst av farliga ämnen i leksaker och pedagogiskt material.

Hur många kilo gifter tror du har rensats ut från förskolor i Malmö? Se filmen och få svar på det, och mycket mer:

Kontakt:

Miljöförvaltningen
Izabella Arwidson
Projektledare
E-post: izabella.arwidson@malmo.se

Senast ändrad: 2020-04-02 10:45