Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

Besök gärna Kirsebergsskolans pedagogiska webbplats

Beslut i grundskolenämnden onsdag 7 februari
2018 om omorganisation i utbildningsområde Norr

Brev till vårdnadshavare 2018-02-08

Extrainsatt nämndssammanträde 7 februari 2018

Onsdag 7 februari kl 10–11 fattar grundskolenämnden beslut om omorganisation i utbildningsområde Norr.

Beslut i grundskolenämnden onsdag 24 januari
2018 om omorganisation i utbildningsområde Norr

Brev till vårdnadshavare 2018-01-25

Kirsebergsskolans julavslutning 2017

Se länk

Aktuell information

Hej!
Den 12 december fick vi så beslutet efter att skolinspektionen
var på skolan i två dagar i november för tillsyn, samt att de
hade fått in underlag om hur vi har arbetat med de delar som skolan fick
vitesföreläggande kring i februari. De kan nu se att vi har åtgärdat samtligabrister och skolan är godkänd i den regelbundna tillsynen. 

Med vänlig hälsning

Marie Wesén

Rektor

Uppföljningsbeslut Kirsebergsskolan i Malmö kommun 171212

Information om förslag till omorganisation i grundskolenämnden 13 december 2017

Brev till vårdnadshavare
Brev till vårdnadshavare (arabiska)
Inbjudan till föräldramöte 4 december kl 18
Inbjudan till föräldramöte 4 december kl 18 (arabiska)

Händer på skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kirsebergsskolan
Välkommen till läsåret 17/18 på Kirsebergsskolan
Ny rektor
Vårkänslor på Kirsebergsskolans vårfest!
Öppen scen 2017
Tidskapsel ska skvallra för framtiden

FN-dagen 2016
Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 12:28