$left
$middle

Lorensborgs­skolan

Lorensborgsskolan är en F–6-skola med cirka 400 elever. På skolan finns fritidsverksamhet, integrerad autismverksamhet, en integrerad synpedagogisk verksamhet, anpassad grundskola samt en förberedelseklass.

Skolan ligger nära stora grönområden, Stadionområdet och Pildammsparken. På Lorensborgsskolan arbetar vi för bästa kunskapsutveckling och bästa personliga utveckling för varje elev. Varje elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och yrkesliv. Vi använder digitala verktyg för att få ett förädlingsvärde i undervisningen, för att föra in skolan i hemmet, för en ökad transparens och kollegialt lärande och för att få en rimlig arbetsbelastning. Vi prioriterar hälsofrämjande arbete.

Om Lorensborgsskolan

På Lorensborgsskolan arbetar vi för bästa kunskapsutveckling och bästa personliga utveckling för varje elev.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv