$left
$middle

Möllevångsskolan

Bild på Möllevångsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Möllevångsskolan är en F–9-skola med lite mer än 500 elever. Vår vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. 

För att detta ska bli möjligt krävs att eleverna känner sig trygga och får gedigna kunskaper inom skolans olika ämnesområden. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

Snabbval till skolans sidor

sv