$left
$middle

MalmöLäget

Statistik och fakta om näringslivet i Malmö.

MalmöLäget är en rapport med sammanställning av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö. I årsrapporten kan man följa utveckling och trender inom olika områden.

Visste du att...?

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG. Från 2010 baseras statistiken på registerdata istället för direktinsamling av uppgifter. Nya aktiveringskriterier tillämpas, samt ny beräkningsgrund för sysselsatta.

8 nya företag startas varje dag

Det startas många nya företag och redan etablerade företag väljer att förlägga sin
verksamhet till Malmö. 3110 nya företag startades under 2020. En ökning med 11 %.
Att det har tillkommit många nya företag speglar den företagsamhet som finns i Malmö och den förändring som staden har genomgått – från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag. Malmö har ett blandat näringsliv som omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bas och en bredd.

UTVECKLING AV FÖRVÄRVSARBETANDE DAGBEFOLKNING I MALMÖ. Förvärvsarbetande (16+ år) med arbetsplats i Malmö. I siffrorna ingår både ägare i enskilda firmor och anställda inom alla företagsformer. RAMS SCB.

Antalet förvärvsarbetande ökar

Malmö har ett blomstrande näringsliv med stark tillväxt och stor framtidstro. Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har visat en mycket kraftig ökning under de senaste 20 åren och är nu uppe på ”all time high”. Under denna period fattades det bl.a. beslut om att etablera Malmö högskola, numera universitet, (startade 1998) och att bygga Öresundsbron (invigd 2000). Två initiativ som har bidragit till att Malmö har utvecklats från traditionell industristad till kunskapsstad.

Ladda ner MalmöLäget

Kontaktinformation och länkar