$left
$middle

مرکز هم‌پیوستگی

مرکز هم‌پیوستگی شهر مالمو از شما که در سوئد اجازۀ اقامت گرفته‌اید پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید از طریق تلفن یا دیدار با ما کمک دریافت کنید. شما در مورد طرز کار جامعۀ سوئد اطلاعات دریافت خواهید کرد.

برای نمونه این که کجا می‌توانید زبان سوئدی بیاموزید، شغل پیدا کنید یا برای کودکان خود جائی در مدرسه بیابید. اطلاعات به چندین زبان مختلف وجود دارد. مرکز هم‌پیوستگی همچنین دوره‌های آموزشی جهت‌یابی در جامعه دایر می‌کند. در این دوره‌ها شما با سوئد و مالمو آشنا می‌شوید. در این دوره‌های آموزشی مترجم حضور دارد.

شما که پناهندۀ تازه‌وارد یا مهاجر هستید می‌توانید در موارد زیر از مرکز هم‌پیوستگی کمک بگیرید:

  • اطلاعات در مورد جامعۀ سوئد و آن چه جامعه از شما به عنوان تازه‌وارد به این کشور مطالبه می‌کند.
  • اطلاعات در مورد چگونگی زندگی و سکونت در مالمو.
  • اطلاعات در مورد کاریابی و در این مورد که اگر به اندازۀ کافی پول نداشته باشیم چه کار بکنیم.
  • اطلاعات در مورد پیش‌دبستان و آموزش کودکان.
  • اطلاعات در این زمینه که برای طرح مسائل مربوط به تندرستی به کجا مراجعه کنید.
  • حمایت و مشاوره در مورد مسائل گوناگون.
  • یافتن مراجع و ادارات مختلف.

اطلاعات را هم به شکل فردی و هم از طریق دوره‌های آموزشی در اختیار شما قرار می‌دهیم.

در مراجعه به مرکز هم‌پیوستگی با خود داشته باشید

  • پاسپورت یا کارت شناسائی سوئدی
  • کارت اجازۀ اقامت یا حکم ادارۀ مهاجرت راجع به اجازۀ اقامت

تماس

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماستلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی

دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

پیدا کنید

fa