سایت‌های دیگر با اطلاعات مفید

اطلاعات جامعه برای مهاجران و پناهندگان تازه وارد. اطلاعات ترجمه شده به زبان‌های: عربی، دری، انگلیسی، فارسی، سومالیائی و تیگرینی.

فاکت و مقالاتی دربارۀ سوئد به زبان‌های: انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی، روسی، چینی و عربی.

اطلاعات دربارۀ طرز پیشگیری از سوانح و رفتار در موقعیت‌های بحرانی. اطلاعات به ۶۶ زبان موجود است.

اخبار به سوئدی آسان.

اخبار به چند زبان مختلف.

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa