سایت‌های دیگر با اطلاعات مفید

اطلاعات جامعه برای مهاجران و پناهندگان تازه وارد. اطلاعات ترجمه شده به زبان‌های: عربی، دری، انگلیسی، فارسی، سومالیائی و تیگرینی.

فاکت و مقالاتی دربارۀ سوئد به زبان‌های: انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی، روسی، چینی و عربی.

اطلاعات دربارۀ طرز پیشگیری از سوانح و رفتار در موقعیت‌های بحرانی. اطلاعات به ۶۶ زبان موجود است.

اخبار به سوئدی آسان.

اخبار به چند زبان مختلف.

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماس
تلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی
دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

fa