Service Manager 
– for future tourism

Foto: Colourbox.com

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba som ledare i turismnäringen och som bara nöjer dig med det bästa. En utbildning som leder till arbete. Vår vision är att vara Sveriges främsta utbildning för innovativa, modiga och respektfulla ledare inom besöksnäringen såväl i nutid som i framtiden.

Årets antagning för kursstart 2017 är klar. Välkommen att söka nästa år!

Röster från tidigare studerande

Webbvideo

Alexandra, egenföretagare

Webbvideo

Hanna, marknadskoordinator

Webbvideo

Josefine, projektledare

Webbvideo

Karin, restaurangchef

Om utbildningen

Vi tror att Du som vill gå utbildningen är driven och ambitiös samt att du vill öka dina färdigheter och fördjupa dina kunskaper för att bli en bra ledare. Låter engagemang, utveckling, förändring och excellens spännande? Då är Service Manager rätt för dig eftersom det är våra kärnvärden. Hos oss finns möjligheten att förverkliga dina drömmar! Utbildningen omfattar 400 YH-poäng (1 vecka = 5 poäng) och innehåller både teoretiska och praktiska moment. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det är inte traditionell praktik utan ett aktivt lärande i arbetet, LIA, med problemlösning i en pedagogisk helhet.

Utbildningens lokaler ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen – i centrala Malmö. Regionen är i stort behov av kompetent arbetskraft till dragplåster som Malmö Arena, Swedbank Stadion, Malmö Live etc. samt många evenemang som nu förläggs runtom i Skåne.

Se vår inspirationsfilm

Undervisningsmetoder

Undervisningen är till stora delar baserad på problembaserad metodik och bygger på arbeten i basgrupper. Under utbildningens gång kommer du som studerande att genomföra flera projektarbeten och prova på olika roller i en projektgrupp, roller som direkt anknyter till blivande yrkesroller. Studiebesök, seminarier, externa föreläsare samt studieresor ingår också.

En del i utbildningen är också din personliga utveckling. Du får verktyg och möjlighet att utveckla dina personliga egenskaper och stärka din förmåga att samarbeta, lösa problem, ta ansvar och initiativ, vara kreativ, tåla stress, kommunicera och anpassa dig till nya och föränderliga situationer i arbetslivet.

Ledningsgrupp och kontaktnät

Vi har en mycket aktiv och kompetent ledningsgrupp med representanter från Malmö Turism, Event in Skåne, Visita, BRA (Braathens Regional Airlines), MalmöMässan, Ystad Turism och Malmö Högskola. Näringslivet har en stor inverkan på och insyn i vår utbildning. Vårt goda samarbete underlättar för många av våra studerande att snabbt få anställning efter examen.

Vid det här laget har vi också ett upparbetat kontaktnät med företag både i Sverige och utomlands som ställer upp med sin tid och kunskap för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen – LIA. Som studerande har du friheten att förlägga denna del av utbildningen var du vill i Skåne, Sverige eller utomlands.  Du själv står för resa och uppehälle. Bara din fantasi sätter gränserna!

Om ansökan

Antagningskrav​

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

  • Slutbetyg med lägst betyget Godkänd i minst 2250 gymnasiepoäng
  • lägst betyget Godkänd i Svenska A / Svenska 1 samt i Engelska A / Engelska 5
  • två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid, alternativt omräknad deltid, från servicenäringen. (2 års arbetslivserfarenhet på 50% räknas alltså om till 1 års heltid).

Sökande med erfarenhet av arbete i servicenäringen samt om du haft en ledande befattning uppmanas att tydligt ange detta då det är meriterande och genererar extra poäng vid urval.

All behörighet måste vara styrkt med vidimerade kopior som bifogas i din ansökan.

Bifoga till ansökan (obligatoriskt)

  • Slutbetyg eller motsvarande som styrker grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
  • Personligt brev om varför du sökt utbildningen och hur den passar in i din framtida karriär
  • CV + Personligt foto
  • Handlingar som styrker två års arbetslivserfarenhet på heltid eller omräknad deltid från servicenäringen.

Behöriga sökanden kallas till särskilt prov.

Läs mer:

Kurser och kursinnehåll

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet


Följ oss gärna på Facebook och Instagram: service_manager

Senast ändrad: 2018-01-12 14:02