Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 januari. Protkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-19 10.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 januri. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-19 09.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-18 13.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-18 10.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontorets arbetsutskott hade sammanträde 29 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-17 11.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontorets arbetsutskott hade sammanträde 15 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-17 11.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-17 11.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontorets arbetsutskott hade sammanträde 3 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-17 11.00
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 02. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-01-15 15.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 20 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.(observera att §§ 289-290 och §§ 292-295 justeras omedelbart)
  2018-01-12 09.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-12 09.20
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-10 09.54
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-09 14.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 19 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-09 10.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 18 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-09 10.21
 • Kungörelse: ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som avviker från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-01-08 14.28
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-01-08 14.11
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 3 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-05 08.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 22 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-04 15.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads. och socialnämnens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 21 december 2017. Protokoller är nu justerat ocha har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-04 15.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 4 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-04 12.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 28 december 2017.
  2018-01-04 09.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 18 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-01-04 09.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Utskottet för demokrati jämställdhet hade sammanträde 12 december 2017. Protokollet är justera och har angivits genom anslag.
  2018-01-04 09.30
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 52. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040-34 13 59 
  2018-01-02 10.18

2018
Januari

2017
December

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14