$left
$middle

Äldreombudsman/seniorrådgivare redo att lyssna in och ge vägledning i vård- och omsorgsfrågor

Malmö stad har inrättat en ny tjänst som ska bidra till att äldres behov tillgodoses på bästa sätt. Äldreombudsmannen/seniorrådgivaren blir en länk mellan äldre och deras anhöriga, och stadens vård- och omsorgsverksamhet.

Annika Kron Larsson är bara ett par dagar gammal på sin tjänst som äldreombudsman och seniorrådgivare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Som sådan ska hon fånga upp synpunkter och behov från Malmös äldre befolkning och föra dessa vidare till ledningen för vård och omsorg.

– Det handlar om att lyssna in Malmös seniorer och deras anhöriga. Vad kan vi inom vård och omsorg bli bättre på? Vad kan vi bli tydligare med? Genom att förstå de äldre och den enskilda individens historia kan vi bidra till att skapa en mer jämlik stad. För att göra det behöver vi fånga upp de frågor och områden som är relevanta, säger Annika Kron Larsson.

Tjänsten äldreombudsman/seniorrådgivare är helt ny och håller på att utformas i sina detaljer. Förutom att få ett samlat grepp om vilka synpunkter och frågeställningar som är återkommande, innebär tjänsten också att aktivt söka upp äldre, exempelvis via stadens mötesplatser.

– Alla har rätt att bli lyssnade på och Malmös seniorer är lika viktiga som andra åldersgrupper. Därför kommer vi att vara ute på olika arenor och träffa äldre. Det vi får till oss kommer vi att återkoppla till förvaltningsledningen och vår politiska nämnd, säger Annika Kron Larsson och fortsätter:

– Våra verksamheter kan ibland vara komplexa att förstå och vi som samhälle måste vara tydliga med vad vi erbjuder. Därför är detta en viktig satsning för både äldre och anhöriga.

Hur kommer det sig att titeln dubbel?

– Det beror på att rollen är dubbel. När det handlar om att vägleda enskilda äldre så sker det som seniorrådgivare. När det handlar om att föra äldres talan gentemot verksamheter och myndigheter, så är det äldreombudsmannens uppgift.

Så hur gör man om man har synpunkter på vård och omsorgen?

– Jag brukar säga att problem löses bäst där de uppstått; man kontaktar den aktuella verksamheten direkt. Sektionschefen har i sitt uppdrag att ta emot synpunkter och klagomål. Om man inte tycker att den dialogen fungerar så kan äldreombudsmannen komma in som en oberoende, utomstående röst. Då går man via Malmö stads nya kontaktcenter, på telefon 040-34 10 00. Men först ska man alltid vända sig till den ansvariga verksamheten.

Fotnot. På torsdag 9 maj kl 17.30–20 är äldreombudsmannen/seniorrådgivaren på plats på anhörigforum som arrangeras på Dammfrigården, Korsörvägen 1.