$left
$middle

Välj miljövänlig konfetti och undvik ballongsläpp vid firandet

Med sommaren kommer firande av student, skolavslutning och andra festligheter, men gatorna kantas emellertid inte bara utav firande människor utan även av konfetti och ballonger. När firandet är över hamnar det dessvärre i naturen och leds via vattendrag till havet, och få har nog undgått den rådande oron av mängden plast i våra hav. Välj därför miljövänliga alternativ.

Plast hamnar i naturen och i våra hav

Konfetti och ballonger är ofta gjorda av plast och/eller latex. När de blir liggande som skräp i naturen fragmenteras de till mindre beståndsdelar och blir så kallad ”mikroplast”. Det som hamnar på gatan kommer att hamna i ett vattendrag och slutligen i havet. Ballonger som släpps upp i himlen ramlar ner någon annanstans där de kan göra stor skada för djuren. De kan fastna i matsmältningssystemet, vilket leder till att djuret svälter ihjäl.

All plast fragmenteras med tiden och finns sedan kvar som små partiklar. Vetenskapliga studier visar att mikroplast kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer, och mikroplaster förekommer idag i alla jordens marina miljöer. Det finns på havsbotten, i vikar och kustområden, på stränder och levande organismer.

Miljövänliga alternativ

Istället för att använda konfetti av plast kan man använda nedbrytbar konfetti. Blomblad, fågelfrön och ris är bra miljövänliga alternativ till konfetti och glitter. Det finns även nedbrytbar konfetti att köpa. Istället för ballonger kan man blåsa såpbubblor, hänga upp flaggspel eller hitta egna innovativa sätt att fira.

KIMO

Uppmaningen att fira miljövänligt kommer från det svenska nätverket inom KIMO International, som idag består av tretton kustkommuner; Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Kungälv, Malmö, Lomma, Simrishamn, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Uddevalla, Varberg och Öckerö.

 

KIMO är Kommunernas Internationella Miljöorganisation och arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. KIMO bildades 1990 och består av medlemskommuner i länder runt Nordsjön och Östersjön. De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har genom åren varit marint skräp, oljeföroreningar, nedskräpningen av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp och hållbar sjöfart.

 

Läs mer: http://www.kimointernational.org/networks/sweden/

sv
sv