$left
$middle

Nu fördjupas samarbetet i Malmö-Lundregionen

Styrelsen för samarbetet i Malmö-Lundregionen beslutade om en ny verksamhetsplan den 21 maj. Den gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner. Nytt för den kommande perioden är att kommunerna ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.

Malmö-Lundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Syftet med samarbetet är att kraftsamla kring strategiska frågor för att underlätta vardagen för invånare och företag som bor och verkar i samarbetskommunerna. 

- Malmö-Lundregionen tillhör en av Europas mest innovativa och expansiva regioner. Vi har fyra universitet och otroligt bra förutsättningar för att ligga i framkant. Människor rör sig över kommungränserna, pendlar mellan jobb, studier och hem. Vi ska underlätta för alla att göra smartare val, och det gör vi bäst om vi samarbetar över kommungränserna, säger Ola Yndeheim, enhetschef på stadskontoret.

Sedan tidigare samarbetar kommunerna i regionen inom näringsliv, fysisk planering, infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. Arbetet förstärks nu med den nya verksamhetsplanen.

- Med den nya verksamhetsplanen går vi in i en ny fas i arbetet med tydligt prioriterade områden för samverkan. Det gör att vi har bättre förutsättningar att bli den dynamiska tillväxtregion som vi strävar efter att bli, säger Linda Börjesson Katz, sekretariatsledare för Malmö-Lundregionen.

Malmö-Lundregionen består av 12 kommuner i Sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Malmö-Lundregionen prioriterar och arbetar aktivt i frågor av framförallt strategisk och övergripande karaktär som är av gemensamt intresse för kommunerna i Malmö-Lundregionen. Samarbetet strävar efter att påverka externt och samverka internt för att utveckla regionens attraktivitet.

Verksamhetsplanen 2019-2023 omfattar: digitalisering, framtida kompetensförsörjning, näringsliv, miljö och klimat samt infrastruktur och fysisk planering.

sv
sv