$left
$middle

Internationell konferens om Förintelsen i Malmö 2020

Malmö kommer att stå värd för en internationell konferens om Förintelsens hågkomst. Det meddelade statsminister Stefan Löfven under sitt besök i Malmö på fredagen.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att Sverige ska stå värd för en internationell konferens om Förintelsens hågkomst år 2020. Det är 20 år efter förintelsekonferensen i Stockholm och 75 år efter att förintelselägret Auschwitz befriades.

Kommunledningen i Malmö har visat intresse för att arrangera konferensen och välkomnar därför statsministerns besked att staden ska stå värd för den viktiga konferensen nästa år.

Malmö har en historia av att ge skydd åt förföljda och förtryckta. Staden har varit en hoppets hamn för människor på flykt undan krig som lämnat sina hem för en färd mot en ny, osäker framtid. Danska judar som flydde sitt land och ockupationsmakten under Andra världskriget fann en fristad här och vid krigsslutet slöt staden upp och välkomnade judiska flyktingar efter tiden i koncentrationsläger. Till Malmö kom de med de vita bussarna, och staden blev räddningen för många under den första tiden i Sverige.

Malmö ska fortsatt vara en hoppets hamn. Här ska alla känna sig välkomna. Malmö stad bedriver ett målmedvetet arbete för att bekämpa alla former av rasism och främlingsfientlighet tillsammans med statliga myndigheter, ideella organisationer och religiösa församlingar. I det arbetet är den internationella konferensen för hågkomst för Förintelsen betydelsefull. Konferensen kommer även att uppmärksamma antisemitism i dagens samhälle och hur den bekämpas.