$left
$middle

God effekt på torghandelns plastpåsestopp

Mindre skräp på Möllevångstorget, nöjda torgförsäljare och större medvetenhet bland kunder att ta med egen påse. Tre veckors plastpåseförbud har gett goda resultat. Plastpåseförbudet gäller nu all torghandel i Malmö.

Plastpåseförbud för all torghandel

– Tekniska nämnden har beslutat att plasten ska minska i den offentliga miljön och att ta bort plastpåsarna i torghandeln är ett led i detta. Vi har därför skrivit in i de avtal som vi sluter med våra torgförsäljare att plastpåsar är förbjudna. Nu jobbar vi med att få ut informationen till alla torghandlare. Det kommer att bli en övergångsperiod tills vi har fått bort alla plastpåsar från alla torg, säger Kristoffer Gröhn, salutorgsansvarig på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

Malmö stad tillåter inte heller miljöpåsar av sockerrör.

–De är visserligen bättre ur miljösynpunkt vid tillverkningsprocessen än oljebaserade plastpåsar, men den sortens påsar blåser lika lätt iväg och sorteras dessutom som plast, säger Kristoffer.

Nedskräpningen har minskat

Stoppet har fått ett gott mottagande från renhållningspersonal på plats och från allmänheten.

–Vi har även sett en förändring i beteendet angående renhållning kring torgstånden. De är överlag mer noggranna att sköta renhållningen efter sig, berättar Kristoffer.

Återanvänd samma påse flera gånger

I samband med testet har Malmö stad noterat att det går åt en stor mängd papperspåsar.

–På vardagar går det åt i snitt 5.000–8.000 påsar och på lördagar gick det åt i snitt 20.000 påsar – och detta är alltså påsar som bara används en gång! Så det är verkligen att få till en beteendeförändring att vi använder en påse flera gånger. Det är att föredra både för miljön, och för att underlätta renhållningen, säger Kristoffer.