$left
$middle

Hängboken är avspärrad

En stor gren i kronan på den stora hängboken i Magistratsparken har knäckts. Som en försiktighetsåtgärd har avspärrningar runt trädet satts upp.

Det är den stora hängboken i Magistratsparken vid Malmö Opera som har en stor gren som är knäckt uppe i kronan. Den knäckta grenen vilar på andra grenar och på marken. Experter på träd och trädvård har gjort en första besiktning av trädet.

Det är inte tal om att fälla trädet, men med all sannolikhet behöver en del av trädet beskäras där den knäckta grenen sitter. En samlad bedömning görs i början av nästa vecka och beslut fattas om vilka åtgärder som ska göras.

I väntan på det har avspärrningar runt trädet satts upp som en extra försiktighetsåtgärd. Det väntas vara mycket människor i parken i helgen eftersom Malmö Foodtruckfestival äger rum där fredag till söndag.