$left
$middle

Välkommen till Stadsbyggandets dag 6 september 2019

Är du intresserad av arkitektur och stadsbyggnad? Då är du välkommen till Stadsbyggandets dag den 6 september. Vi bjuder på intressanta föredrag och uppmärksammar värdefulla insatser för stadsmiljön genom Stadsbyggnadspriset och miljöbyggpriset Gröna Lansen. Läs mer om programmet och anmäl dig via länken nedan.

Program Stadsbyggandets dag 6 september

Mot halvmiljonstaden Malmö

Vilka är de stadsbyggnadsmässiga möjligheterna i en växande stad? Vilka utmaningar har den täta, gröna och blandade staden?

8.30 Kaffe och mingel

9.00 Välkommen
Sofia Hedén, ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Andreas Schönström, ordförande i tekniska nämnden

9.05 Introduktion
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör

9.10 Goda livsmiljöer i framtidens städer
Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Hur bygger vi med människan i centrum? Hur får vi med barnperspektiv, bostäder för alla, skolor för livslångt lärande och mycket annat och hur vet vi ens vad som behövs i framtidens städer? Med utgångspunkt från riksdagens mål om gestaltad livsmiljö, talar Helena Bjarnegård om utmaningar och möjligheter för framtidens hållbara städer.

9.35 Hur skapar vi en tät, grön och blandad stad?
Lars Böhme, landskapsarkitekt och projektledare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplanerna för Nyhamnen och södra Kirseberg/Östervärn bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning, att skapa förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Hur möter planförslagen möjligheterna och utmaningarna med att skapa en sammanhängande och attraktiv stad som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar?

10.00 Järnvägsverkstäderna: barns röster hörs i stadsbyggnads-
processen
Linda Berggrensson, förste förskollärare, förskoleförvaltningen
Daniel Johansson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

Barns röster kring sin egen närmiljö var fokus i ett pilotprojekt på Johanneslust förskola inför InnoCarnival 2018. Projektet stärkte såväl barnen, pedagogerna och pedagogiken. Dessutom gav det avtryck i utemiljön. Arbetssättet har därefter skalats upp till samtliga förskolor i stadsdelen och fokuserar nu på de pågående stadsutvecklingsprojekten i närområdet. Gemensamma vinster skapas i det experimenterande samarbetet mellan pedagoger och stadsutvecklare, som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och i de globala målen. Hur ser samarbetet ut och vilka lärdomar tar vi med i nästa steg?

10.25 Reflektion och frågor

10.40 Paus med fika och mingel

11.10 Presentation av nominerade projekt och prisutdelning av Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen
Sofia Hedén, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt

12.00 Lunch, särskild inbjudan för finalister

Om Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset som uppmärksammar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö.

Sedan 2001 delas även Gröna Lansen ut för att belöna ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.