$left
$middle

Var extra försiktig när du grillar eller eldar

Det råder just nu stor torka i skog och mark. Var därför extra försiktig när du eldar och undvik att göra upp eld i skog och mark.

Använd främst fasta grillplatser som är utformade för att minska brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Tips vid grill på tomten

  • Du bör ha en grill med ben/stativ.
  • Placera grillen på grus- eller stensättning och på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten när du eldar.

Tänk på följande om du använder en engångsgrill

  • lämna aldrig en tänd grill eller eld utan bevakning
  • ha en hink med vatten så att du kan släcka
  • dränka engångsgrillen i mycket vatten
  • känna efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den
  • den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten.

Håll dig uppdaterad om brandrisken på Räddningstjänsten Syds webbsida. Vi uppdaterar denna sida löpande och meddelar eventuellt eldningsförbud.