$left
$middle

Helene Norberg blir chef för nya avdelningen Analys och hållbarhet

Helene Norberg blir chef för stadskontorets nya avdelning Analys och hållbarhet. Helene har lång erfarenhet av uppdragsledning, processledning och analyser och tillträder 5 augusti.

Avdelningen Analys och hållbarhet har i uppdrag att leda uppföljning och analys av Malmö stads verksamheter, att ta fram planeringsunderlag och prognoser för staden som helhet och att samordna stadens arbete med Agenda 2030.

— Jag är jätteglad att få möjlighet att leda arbetet med kvalificerade analyser och beslutsunderlag i Malmö stad. Jag ser fram emot att kunna utveckla avdelningen till att bli en kraftfull resurs för staden: här blir det viktigt att jobba strategiskt och gränsöverskridande för att nå målen för dem Malmö stad är till för. Det ska också bli väldigt roligt att jobba för Malmö där det finns så mycket kraft, vilja och kärlek för staden, säger Helene Norberg.

Helene Norberg kommer närmast från arbete i eget företag och har under många år arbetat som uppdragsledare, processledare och utredare. Hon har bland annat arbetat på Sweco, Nordiska ministerrådet, SMG Sweden AB och Finansdepartementet. Helene har lett ett flertal uppdrag och analyser inom de kommunala, regionala och statliga områdena.

Helene Norberg tillträder 5 augusti.