$left
$middle

Här är finalisterna till Gröna Lansen och Stadsbyggnadspriset

Varje år delar Malmö stad ut Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna Lansen priset för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sex finalister. På Stadsbyggandets dag den 6 september får du veta vilka projekt som vinner.

– Det är glädjande att byggaktörer och staden fortsätter att investera och utveckla stads- och livsmiljöerna för Malmöborna. Det byggs över hela Malmö och årets finalister visar verkligen bredden inom stadsbyggnad; från omhändertagande av befintlig bebyggelse till förtätning och utveckling av nya områden i staden, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

I år har allmänhet och bransch totalt skickat in 24 förslag till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna Lansen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på tio olika projekt, som slutligen utmynnat i tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.  

– Alla nominerade projekt visar på en stor vilja att delta i samhällsbyggandet. Här finns bostäder, förskolor, skolor och arbetsplatser. Med sina olika innehåll och förutsättningar skapar varje projekt nya goda stads- och livsmiljöer, inom den helhet som en stad utgör, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Prisutdelningen äger rum på Stadsbyggandets dag den 6 september på Slagthuset. Det blir en förmiddag med föredrag om aktuella stadsbyggnadsfrågor samt presentationer av alla finalister, innan vinnarna offentliggörs. Arrangemanget är öppet för alla med intresse för stadsbyggnad och det är gratis att delta.

Finalister till Stadsbyggnadspriset 2019

Finalister till Gröna Lansen 2019

Om Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar
värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. 

 

Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett
miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.