$left
$middle

Förskolestart för 3500 barn

Under augusti och september börjar 3 500 barn i Malmö i förskolan – en ny fas i livet för hela familjen. Maria Thilander, förskollärare på Sånglärkans förskola, berättar om hur förskolan arbetar med inskolning och varför den är viktig.

– Jag gillar verkligen den här tiden på året, då vi får lära känna nya barn och föräldrar. Vi börjar om på nytt i förskolan, tänker framåt och planerar för hela året.
– Vi börjar alltid lugnt med inskolningen, och trappar upp efter hand. Föräldrarna är aktiva och hjälper till. Vi lägger upp ett schema, men varje barn är en individ, så vi tar det vartefter och stressar inte.
– Barnen ska känna att ”här är kul att vara” och att vi vuxna är här för deras skull. Under inskolningen är det fokus på trygghet. Trygga barn vågar testa mer, det blir lättare att lära sig nya saker och utvecklas.
– Det här är ju barnets första möte med skolsystemet, därför lägger vi ner mycket tid på att det ska bli bra. En sak jag tycker är viktig är att barnen vet att vi lyssnar på dem och ser dem. Det lägger grunden för resten av hela skolgången.