$left
$middle

Trygghetsarbetet vid Triangeln fortsätter med full kraft

Medborgarlöftet vid Triangeln är slut men samverkande organisationer fortsätter det påbörjade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i området.

Malmö stad har genom sitt intensiva uppsökande arbete och sin närvaro i området skapat kontakt och relation med ungdomarna som vistas på platsen, vilket möjliggjort vidare stödinsatser från socialtjänstens sida när behov funnits. Malmö stad har för avsikt att fortsätta prioritera platsen i sitt uppsökande och trygghetsskapande arbete riktat mot ungdomar.

– Att tidigt kunna agera, och möta barn och unga på plats är en viktig förutsättning för att arbeta effektivt och kunna fånga upp ungdomar i riskgrupp, något som alla tjänar på, säger Lena Pripp, enhetschef på socialtjänsten, Malmö stad.

Polisen har under tiden som medborgarlöftet pågått ökat sin närvaro i området. Under den aktuella tiden har flertalet ingripande gjorts med direkt koppling till medborgarlöftet och mycket tid har lagts på det brottsförebyggande arbetet. Nu när medborgarlöftet löpt ut behåller polisen sin närvaro då denna är av stor betydelse för området.

Vasakronan har haft väktare i garaget i syfte att säkerställa ordning. Triangelns köpcentrum har stängt av sitt trådlösa kundnätverk under kvällar och nätter, vilket gjort det mindre attraktivt att vistas inom området, utanför öppettiderna. Vasakronan har fortsatt med dessa åtgärder efter att medborgarlöftet formellt slutade och har för avsikt att fortsätta. I syfte att ytterligare åstadkomma trygghet och trivsel, kommer fler kameror att installeras i garaget och fasadbelysning ses över.

Bakgrund

I maj 2019 antog polisen, Malmö stad, Vasakronan och McDonalds ett gemensamt medborgarlöfte vid Triangelområdet i Malmö. Löftet löpte under maj-juni med anledning av den problembild som uppkommit kring Triangelområdet. Grunden för medborgarlöftet var att parterna tillsammans skulle verka för en hög närvaro och synlighet i området i syfte att minska brottsligheten samt öka tryggheten. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftets period är slut, men insatserna fortsätter.