$left
$middle

En av de nya parkeringsautomaterna. 

Malmö byter till nya solcellsdrivna parkeringsautomater

Under 2019 och 2020 kommer alla parkeringsautomater inom Malmö på allmän plats att bytas ut till nya papperslösa automater som drivs av solceller.

Malmö stads befintliga parkeringsautomater behöver bytas ut, då många av dem är över 15 år gamla och ofta kräver serviceunderhåll. Dessutom är det svårt att få tag i reservdelar till dessa äldre automater. Därför byter Malmö stad ut dem mot nya solcellsdrivna automater som dessutom kommer att vara helt pappersfria då de inte lämnar fysiska kvitton eller biljetter.

Enklare att parkera

Med de nya parkeringsautomaterna kommer parkeringen att ske helt digitalt.

Parkeringsautomaterna kommer inte skriva ut någon biljett, istället skriver den som parkerar in sitt registreringsnummer direkt i automaten vid betalningen. Parkeringsvakterna ser om det skett en betalning i sina handterminaler.

Förutom kortbetalning med blippfunktion och bensinkort kommer det även vara möjligt att betala sin parkering med Samsung Pay och Apple Pay.

Limhamn första området med de nya parkeringsautomaterna

Första området där de nya parkeringsautomaterna kommer att installeras är Limhamn under hösten.

Efter det kommer de yttre områdena i Malmö att få nya automater. Därefter byts de mer centrala automaterna ut. Alla maskiner beräknas vara utbytta innan årsslutet 2020.

Totalt är det 600 automater som kommer att bytas eller avvecklas. 128 stycken parkeringsautomater som köpts in de senaste åren kommer att byggas om till nya maskiner. När hela utbytet är klart kommer det finnas cirka 500 parkeringsautomater utsatta på Malmös gator.