$left
$middle

Samlad tillsyn på Lindängens centrum

Måndagen den 30 september genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter och fastighetsägare på Lindängens centrum inom ramen för Tryggare Malmö.

Den 30 september gjorde miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret från Malmö stad tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Syd, Skatteverket och Kronofogden en gemensam tillsyn på Lindängens centrum.

Tryggare Malmö arbetar ökad tryggheten

Inom samarbetet Tryggare Malmö arbetar förvaltningar och myndigheter tillsammans för att öka Malmöbornas trygghet och säkerhet och för att öka förutsättningarna för rättvis konkurrens för Malmös näringsidkare. Gemensam tillsyn görs kontinuerligt i Malmö.

Miljöförvaltningen hittade brister i lokaler och verksamheter

Miljöförvaltningen tittade övergripande på hela fastigheten Lindängen centrum och noterade allvarliga brister som gällde avfallshantering, skadedjur som råttor och duvor samt underhåll av byggnader, torget och andra ytor som allmänheten har tillträde till. Miljöförvaltningen kommer nu starta utredningsärenden med fokus på de brister som vi har sett.

Även livsmedelssäkerhet och spårbarhet kontrollerades, det vill säga fakturor och följesedlar i butiker, restauranger och bageri. Det fanns stora brister hos några av företagen. På en restaurang var bristerna i lokalen mycket allvarliga, till exempel cigarettfimpar och glassplitter i köket. Miljöförvaltningen stängde därför restaurangen omedelbart tills ägaren åtgärdat bristerna.

Några av butikerna sålde läkemedel som de inte hade tillstånd för och som Polisen därför direktförverkade. Vi hittade även kosmetika och elektronik som inte uppfyllde gällande märkningsregler.

Stadsbyggnadskontoret gjorde tillsyn på fastigheten och torget

Stadsbyggnadskontoret uppmärksammade vid tillsynen ändring av planlösning i en av byggnaderna utan föregående anmälan. Det fanns också containrar som ställts upp utan bygglov. Inom fastigheten upptäcktes ojämn markbeläggning. Fastighetsägaren har skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet.

Räddningstjänsten tittade på brandskyddet i lokalerna på torget och även på hantering av brandfarlig och explosiv vara. Tillsynen resulterade i tre ärenden när det gällde hantering av gasol.