Malmö Museer renoverar och bygger om

Just nu pågår renoverings- och förbättringsarbete i flera av Malmö Museers byggnader. Museet kommer under perioden att ha något färre tillfälliga utställningar och tidvis kommer även vissa av basutställningarna att vara stängda.

Dessa utställningar är öppna:

Teknikens och Sjöfartens hus

Malmöhusvägen 7

Slottsholmen

Malmöhusvägen 6

Kommendantshuset

Malmöhusvägen 5

  • Kommendanthusets kafé

Malmö Konstmuseum

Malmöhusvägen 6

  • Shapeshifters
  • Utställningen "1500 till nu": stängd för ombyggnad, öppnar hösten 2020.

Listan uppdateras löpande. Med reservation för tillfälliga ändringar.