$left
$middle

Snabbare jobbväg för nya Malmöbor

Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan från arbetsgivare.

Jobben viktiga för Malmö

I ett försök att råda bot på detta har Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne under tre år arbetat i ett ESF-projekt med namnet ”Dubbel Yrkesutbildning”. En modell med inslag från en lärlingsmodell i Tyskland har integrerats med svenska arbetsmarknadsinsatser. Med utgångspunkt från företagens kompetensförsörjningsbehov har nyanlända och andra arbetslösa med utländsk bakgrund på så sätt snabbare fått jobb.

- Under projektets gång har 124 deltagare deltagit i projektet, samtidigt som de har lärt sig ett yrke och yrkessvenska. En process som skulle ha kunnat ta 6–8 år har gått på tre till tolv månader. Samtidigt har vi löst olika företagens utmaningar att få tag i arbetskraft inom bristyrken. Deltagarna har fått ett nära och skräddarsytt stöd för att uppnå den kompetens de behöver för att få anställning, säger Andreas Konstantinides, projektledare för Dubbel Yrkesutbildning.

De företag som har varit med i projektet har anställt 65% av deltagarna.

Att lära sig jobbet och träna svenska på en arbetsplats och samtidigt studera ett yrke och få stöd av en lärare i yrkessvenska har varit ett framgångskoncept.

- Det är svårt att bli bra på svenska själv. Här på arbetsplatsen pratar alla svenska och mitt språk utvecklas snabbt. Men det ingenting som kommer gratis. Det krävs att man studerar och jobbar hårt för att lära sig, säger Muhammed Ashrab Mustafa som nu har anställning som bilmekaniker.

Nyckelkompetenser behövs för att företagen ska kunna växa

Samtidigt som arbetslösheten är hög i Malmö så finns det alltså bristyrken. Kompetensbristen är hos vissa företag ett hinder för att de ska kunna växa och kanske anställa även inom andra yrkeskategorier. I DY projektet har fokus riktats på fyra yrken; fordonsmekaniker, byggmålare, servicevärdar/ köksbiträden och industrisvetsare/CNC-operatörer.

- Det har varit väldigt berikande för oss på företaget att delta i Dubbel Yrkesutbildning eftersom vi har kunnat bredda oss och söka personer med andra bakgrunder än vi brukar. De har kunnat få jobb här hos oss och det gör att vi nu kan möta den stora efterfrågan på våra tjänster. Det som har gjort att samarbetet har fungerat så bra är att vi har haft samma mål - att deltagaren ska få jobb här hos oss, säger Victor Schöön, VD på Schööns måleri.

Modellens tyska förebild är en av de mest effektiva i Europa på kompetensutbud, skolning och efterfrågan på arbetskraft. Per Tryding, Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, har studerat den tyska Dubbel Yrkesutbildning. I sin presentation vid DY:s slutkonferens sa Per att:

- Nu vet vi att DY-modellen fungerar. Vi har visat att framgångskonceptet består i att vi skräddarsyr processen för specifika jobb tillsammans med företagaren och deltagaren. Det börjar med ett besök hos ett företag där vi så att säga ”härmar” företagens normala rekryteringsprocess. Sedan tar vi emot tänkbara kandidater på företaget och en matchning sker. Den gemensamma målbilden blir då konkret. Det är personer som möts, inte system. Sedan börjar kandidaten i programmet med stöd från oss och Arbetsförmedlingen . På så sätt får vi tillgång till hela deras verktygslåda av insatser som kan kopplas på, säger Per Tryding, Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Konceptet ska spridas

Projektet avslutas formellt den sista september, men arbetssättet som arbetsförmedlingen och Handelskammaren har etablerat kommer att fortsätta.

- Nu fortsätter vi jobba på det här viset inom jobbspåret. Att koppla upp oss till Handelskammaren har gjort att vi har kunnat utveckla jobbspåret till att vara ännu vassare och mer effektfulla. Det arbetet ska vi fortsätta med. Vi jobbar också för att sprida modellen med Handelskammaren till fler kommuner i Skåne, berättar Christina Koch, chef på Arbetsförmedlingen.

Möt några deltagare och arbetsgivare i denna film

Om Dubbel Yrkesutbildning

Dubbel Yrkesutbildning är en del av Malmö stads arbete med hållbar utvecklling som utgår från Malmökommissionens rekommendationer om att bilda kunskapsallianser mellan olika sektorer i staden. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Den europeiska social fonden medfinansierar.

Dubbel yrkesutbildning innebär:

  • arbetsmarknadsutbildningar som anpassas till arbetsgivarens behov
  • learning by doing” – arbete och utbildning parallellt.
  • en snabbare väg till anställning för nyanlända och andra arbetssökande.

Dubbel yrkesutbildning är också en del av projektplattformen Etablera fler snabbare som samordnar extern finansierade utvecklingsprojekt vars syfte är att förbättra etableringen av nyanlända Malmöbor, såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden.