$left
$middle

I Malmö möts vi läggs ned

Beslut har nu tagits om att avveckla verksamheten I Malmö möts vi. Här ingår även Språkvän Rosengård.

Anledningen till beslutet är att staden måste arbeta mer med att ge Malmöbor hjälp med rådgivning kring boende. De medarbetare som idag arbetar med I Malmö möts vi kommer fortsättningsvis att arbeta med bostadsrådgivning.

Då det inte finns någon medarbetare i Malmö stad som kommer att arbeta med I Malmö kommer verksamheten att stängas helt. Det betyder att du inte längre kan skicka in intresseanmälningar och inga fler matchningar mellan nyanlända svenskar och etablerade svenskar kommer att göras.

Medarbetarna som har arbetat med I Malmö möts vill tacka alla som engagerat sig under åren som verksamheten varit igång och för att ni bidragit till så många fantastiska möten. De vill också tacka alla samverkanspartners som de haft under åren och som har bidragit till geografisk rörlighet och insyn i den sportsliga och kulturella delen av Malmö. Samordnare Nina Bliding som har arbetat med I Malmö möts vi vill även tacka personligen:

- Jag tackar för alla möten som det bjudits på under mina tio år i verksamheten, så otroligt värdefullt, intressant och fascinerande. Så mycket man lär sig genom att mötas.