$left
$middle

Sök tillstånd för att sälja tobak senast 1 november

Snart får tobak inte säljas utan tillstånd. Efter den 1 november krävs tillstånd för försäljning av tobak. Detta berör alla som säljer tobak i någon form t.ex. cigaretter, snus och tuggtobak. Den som säljer tobak efter den 1 november utan tillstånd, ägnar sig åt olovlig tobaksförsäljning. Det är hög tid att ansöka om tillstånd för den som säljer.

Butiker som sålde tobaksvaror innan den nya lagen trädde i kraft behövde bara anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Snart kommer det krävas mer än bara anmälan, nämligen tillstånd.

- Att det nu krävs tillstånd att sälja tobak är bra. Både kommunen och Polismyndigheten har sett att det gamla systemet utnyttjats. Tidigare kunde vi rapportera en handlare för att ha sålt insmugglad tobak. När kommunen till exempel förbjöd tobaksförsäljning, var det möjligt för butiken att över en natt sätta in en ny juridisk person, till exempel en nära släktings företag, vilken då kunde fortsätta att sälja tobak i samma lokal. Detta är inte längre möjligt, säger Johannes Dontsios, gruppchef för områdespolisen lokalpolisområde Malmö söder.

Dispens

Förutsatt att man har anmält sin försäljning av tobak innan den 1 juli och lämnar in sin ansökan om tillstånd senast den 1 november får man lov att sälja tobak till dess att Malmö stad har fattat beslut om tillstånd ska beviljas eller inte. Inkommer ansökan efter 1 november kommer man inte få sälja tobak under handläggningstiden.
Ansökan behöver inte vara komplett när den inkommer till kommunen.

-Det viktiga är att ansökan kommer in före den 1 november. Saknas något kan ansökan kompletteras senare, säger Kajsa Gustafsson.

Tobak kan beslagtas

Det som också är nytt är att tobaksvaror som varit föremål för brott, exempelvis sålts utan tillstånd, ska förklaras förverkade enligt nya lagen.

- Det innebär att vi kan ta tobaken i beslag utifrån nya lagen om tobak och det förenklar polisens arbete. Brott mot lagen om tobak och liknande produkter kan ge fängelse mellan 6 månader och 2 år, och är det ett grovt brott mot tobakslagen upp till 6 år, säger Johannes Dontsios.

Ansökan

Här ansöker du om tillstånd
https://malmo.se/tillstandsenheten
Säljare är välkomna till tillståndsenheten på Fänriksgatan 1 för att få hjälp med ansökan.