$left
$middle

Food Malmö – för ett hållbart lokalt matsystem i Malmö

Nu är Food Malmö igång - ett samverkansinitiativ som samlar olika aktörer för att göra hållbar mat och dryck tillgänglig för alla.

Food Malmö startade under våren 2019 med ambitionen att göra lokal, hållbar mat och dryck tillgänglig för alla i Malmö. Initiativet kommer arbeta utifrån tre fokusområden: samverkan, marknadsplatser och mötesplatser.

Carlos Rojas Carvajal från miljöförvaltningen är projektledare i projektet och berättar att en central del är att arbeta tillsammans för att skapa en hållbar matstad.

”Vi samlar flera olika aktörer för att få ett helhetsgrepp om hur vi gör hållbar mat och dryck mer tillgänglig för alla malmöbor, inte endast för dem med särskilt matintresse och -kunskap. Offentlig sektor, näringsliv, lokala producenter, ideella föreningar och skolan arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar matscen i Malmö. Det är inget arbete som går att göra isolerat eller med stuprörstänk”, berättar han.

Plats för samverkan
Under en förstudie som pågick mellan maj och november i fjol med huvudtemat ”collective action” identifierades just samverkan som ett utvecklingsområde och metod. Det har tidigare inte funnits tillräckligt effektiva, naturliga platser där olika aktörer kan samlas för att utveckla Malmö som matstad. Ambitionen med Food Malmö är att skapa en stark gemenskap som baseras på mervärde för helheten snarare än egenintresse. Genom denna gemenskap blir det sedan enklare att formulera effektfulla gemensamma mål, åtgärder och framför allt, gemensamma handlingar.

Det är på så vis Food Malmö vill skapa ett integrerat lokalt matsystem.

Marknadsplatser för lokala producenter
Food Malmö kommer även arbeta med att göra det enklare för matproducenter att komma i kontakt med malmöborna. Exempelvis ska de utveckla befintliga aktörer, så som Malmö Reko-ring och Local Food Nodes.

”När vi skapar möten mellan producent och medborgare tror jag att det blir tydligare hur varje malmöbo är del av ett matsystem som vi kan påverka genom våra val” berättar Edith Salminen, matkulturvetare på Una Food Community.

”Dagens matsystem är så gott som ansiktslöst, vilket gör det svårt att få en djupare känsla av samhörighet till maten och dem som producerar den. Att få höra om matens ursprung är ett bra sätt att komma närmare maten, både fysiskt och psykiskt”, fortsätter hon.

Fler möten för en hållbar matstad
Flera studieturer och workshops har anordnats för att malmöborna så väl som privata mataktörer ska kunna träffas och utbyta idéer. Tidigare i höst fick en grupp niondeklassare från Oxievångsskolan besöka Vegostan för att lära sig mer om hållbar utveckling och senast anordnades ett besök hos Roots of Malmö, där ett tjugotal malmöbor fick följa med bakom kulisserna hos den hållbara kombuchaproducenten.

Food Malmö: Roots of Malmö

Bild från studiebesök på Roots of Malmö. På bild: Nick Rosenstock

I november anordnas fler besök till bland annat den svinnfokuserade restaurangen Spill och den hållbara läskproducenter Sodalicious. Håll dig uppdaterad på hemsidan www.foodmalmo.com eller på Instagram @food.malmo.

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta carlos.rojascarvajal@malmo.se
eller sara.astner@malmo.se

Food Malmö har målet att öka kunskapen om och tillgång på god, nyttig, lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla malmöbor. Detta gör vi genom att samla lokala producenter, andra matentreprenörer, näringsliv, offentlig sektor, ideella aktörer och läroverk för att tillsammans skapa världens bästa mat i Malmö.

 

För att driva arbetet framåt har en krängrupp skapas, bestående av Malmö stad, Botildenborg, Skåne Food Entrepreneurs Network, Una Food Community, Landet oss och Local Food Nodes. Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Projektet förväntas pågå under 2019 - 2020.

Läs mer om projektet här eller på www.foodmalmo.com