$left
$middle

Pris till brottsförebyggande arbete genom BID-samverkan i Sofielund

BID Sofielund har tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Finalen sker i Helsingfors den 12 december.

För fem år sedan startade processen BID Sofielund som ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad och Polisområde Malmö. Syftet var att med brottsförebyggande åtgärder skapa trygghet i Seved och södra Sofielund, ett område som klassats som ett särskilt utsatt område. Sedan dess har BID Sofielund breddat samarbetet med olika myndigheter och forskare vid Malmö universitet.

Fredagen den 8 november utsåg Brottsförebyggande rådet, Brå, Sofielundsarbetet som det svenska bidraget i den internationella tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

Fastighetsägare BID Sofielund har framgångsrikt genomfört åtgärder som uppfyller årets tema, att förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet.
– Sofielundsprojektet är ett bra exempel på att det med gemensamma krafter går att vända en negativ utveckling i ett område. Olika samhällsaktörer har bidragit med resurser, de har testat olika idéer och arbetat gemensamt och långsiktigt för att lyfta området. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och det är just de samlade insatserna som vi uppmärksammar genom att prisbelöna arbetet, säger Björn Borschos, t f generaldirektör, Brå.

Juryns motivering

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet.

De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen.

Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

Forskarna följer arbetet

I Sofielund har man haft möjlighet att samarbeta med forskare i ett tidigt skede. Kriminologer vid Malmö universitet har kartlagt trygghets- och problembilden i staden såväl som i mindre områden. Arbetet har i stor utsträckning skett kunskapsbaserat och visat på resultat.

Insatser på bred front gör Seved/Södra Sofielund tryggare

Om European Crime Prevention Award (ECPA)

Av 14 kvalificerade svenska bidrag har Sofielundsprojektet utsetts till vinnare och kommer att representera Sverige i den europeiska finalen. Årets tema för ECPA är att minska och förebygga drogrelaterade brott och drogmissbrukets skadeverkningar bland unga.

De nominerade verksamheterna kan ha som mål att minska brottslighet och ordningsstörningar relaterade till unga människors drogmissbruk eller att förbättra allmänhetens trygghet i offentliga miljöer.

De svenska bidragen som kommit in i år är arbeten som bedrivs områdesbaserat, i skolmiljö och på internet. Några har en mer nationell ansats och några bedrivs i tätt samarbete mellan forskare och praktiker exempelvis inom vården.

Priset i den svenska deltävlingen delas ut av Brås t f generaldirektör Björn Borschos. Prissumman är på 20 000 kronor.