$left
$middle

Beredskap och stöd vid akuta händelser

Här samlar vi information om vad Malmö stad gör vid akuta händelser som rör tryggheten i Malmö.

Vid akuta händelser i staden

Malmö stad har en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt. Dessutom ingår social jour i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Stödcentrum, vardagar kl 8-16 Tel: 040-34 92 92

Malmö stads stödcentrum erbjuder stödsamtal till Malmöbor i alla åldrar. Du kan vara anonym. Även anhöriga till brottsutsatta och vittnen är välkomna att ta kontakt. Stödcentrum är ett samarbete mellan Malmö stad och Polismyndigheten i Malmö.

Social jour, kvällstid och helger kl 16-03. Tel: 040-34 56 78

Kontakta oss efter kontorstid på kvällar, nätter och helger. Hit kan du även vända dig för information, rådgivning och stödsamtal.

Polisens arbete

I trygghetsskapande syfte kommer fler poliser att synas på Malmös gator under en tid framöver.

Måndagen den 11 november fattade rikspolischefen beslut om att inleda en nationell särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten och en särskild händelse på regional nivå i region Syd.

Polisen har även inlett särskild händelse på regional nivå i region Syd (där Malmö ingår tillsammans med resten av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län). För Malmöpolisen innebär detta att de får förstärkning i linjearbetet från andra delar i region Syd och nationellt för att möta behovet av både utredande resurser och ökad tillgänglighet.

Mer information om händelser finns på Polisens hemsida. Vittnen bör vända sig till polis på plats alternativt via telefonnummer 114 14.


Efter skottlossningen lördag den 9 november pågår även extra insatser riktade mot barn och ungdomar

Arbete i skolorna efter skjutningen 9/11

Berörda utbildningschefer och rektorer har sedan i söndags arbetat med att stötta personal i arbetet med att bemöta elevers oro och kontakt med vårdnadshavare. Alla grundskolor i Malmö har beredskap för att under veckan möta elevernas frågor.

Socialarbetare för unga bemannar upp på Möllevångstorget 9/11

Fältarbetare som är socialarbetare för ungdomar finns under veckan runt Möllevångstorget för att möta oroliga ungdomar och ha stödsamtal. Under lördagen och söndagen har de haft drygt 50 samtal med ungdomar på plats som önskat resonera kring helgens händelser.

Även under måndagen har de haft öppen verksamhet för de ungdomar som önskat samtala.