$left
$middle

Nytt möte med kriminella i Sluta skjut

Den 12 november genomfördes det tredje mötet i satsningen Sluta skjut. Genom möten med nyckelpersoner från kriminella nätverk ska polis, socialtjänst och civilsamhället bryta det dödliga våldet i Malmö. Och trots den senaste tidens oroligheter finns det tecken på att strategin fungerar – skjutningarna har minskat under året.

- Cirka 30 individer har sedan första call-in i oktober 2018 valt att få hjälp med någon form av insats. Det är allt från stödsamtal, flytt till annan ort, kontakt med ekonomiskt bistånd, kontakt med sociala insatsgrupper, missbruksbehandling eller ett helt avhopparpaket, säger Rebeca Persson, som arbetar på Malmö stads avhopparverksamhet Konsultationsteamet.

Skjutningarna har minskat

”Call-in” kallas det möte inom Sluta skjut då kriminella personer informeras om de konsekvenser som drabbar deras grupp om de skjuter, spränger eller utför andra grova våldsbrott.

Hittills har tre call-ins genomförts och våldet i Malmö har minskat – det sker färre skjutningar än tidigare och enligt rapporter från Brå är antalet anmälda brott nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började. Under förra året dog tolv personer till följd av skjutningar, med en dryg månad kvar av 2019 är motsvarande siffra fem personer. En positiv utveckling, men som den senaste veckans allvarliga händelser kastar en skugga över just nu.

– Vi fortsätter på inslagen linje men efter den senaste tidens händelser ska vi intensifiera arbetet mot gängkriminaliteten och det grova våldet ytterligare, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Punktmarkeras

Budskapet till de kriminella är enkelt: samhället tolererar inte att konflikter löses med våld. Det grova våldet ska upphöra eftersom det skadar hela samhället inklusive dem själva och deras närstående.

De som inte tar till sig av budskapet utan fortsätter begå grovt våld, får tydligt känna av konsekvenser genom att polis och andra myndigheter fokuserar sina resurser på just deras grupp. Kort sagt: gruppen får inte en lugn stund förrän de antingen upphör med det grova våldet eller hamnar bakom lås och bom.

Erbjuds hjälp att hoppa av

Alla individer som är kartlagda inom Sluta skjut-satsningen erbjuds hjälp med att komma ur ett liv i våld och kriminalitet och in i samhället igen.

- Några av klienterna kontaktar socialtjänsten direkt och går inte genom oss på Konsultationsteamet. Det är en lång process att lämna en kriminell livsstil och de här är personer är i olika stadier av den, säger Rebeca Persson.

Läs mer om Sluta skjut