$left
$middle

Malmö ansluter sig till globalt diabetesprogram

Typ 2-diabetes är ett stort globalt hälsoproblem. Nu går Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och Novo Nordisk in i ett samarbete för att kartlägga och analysera hur situationen ser ut i Malmö. Det ska på sikt leda till förbättrad hälsa för Malmöborna.

Peking, Johannesburg, Shanghai, Köpenhamn och Rom – och nu Malmö. Hittills har omkring 24 städer över hela världen anslutit sig till Cities Changing Diabetes, en sammanslutning med målet att motverka ökad typ 2-diabetes.

Initiativtagare är Novo Nordisk, ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag, som tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet ska hitta lösningar som kan motverka utbredningen av typ 2-diabetes i Malmö. Att ingå i ett partnerskap tillsammans med andra städer kan bromsa och vända den negativa utvecklingen.

En första kartläggning

Projektet kommer att genomföras i tre steg. Forskare vid Malmö universitet ska tillsammans med Malmö stad leda en första kartläggning av typ 2-diabetsutvecklingen i alla stadsdelar. Resultaten ska sedan analyseras och på sikt leda fram till konkreta åtgärder som kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Malmö universitet har en lång tradition av att forska tillsammans med invånare. Som lärosäte bidrar de med kunskap och forskning som kan komma till nytta för att bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes, övervikt och fetma i Malmö.

Fakta

Malmö är den första svenska staden som ansluter sig till det globala samarbetsprojektet Cities Changing Diabetes.

Arbetet ligger i linje med Malmö stads ambition att uppnå FN:s hållbarhetsmål inom hälsa och välbefinnande samt genomförande och globalt partnerskap.

Här finns mer information om Cities Changing Diabetes

sv
sv