$left
$middle

Andreas Schönström (S) kommunalråd I malmö, Camilla Anderson, Magnus Svensson från Malmö stad och Per Andersson från Sydväst arkitektur och landskap.

Millennieskogen prisad

Skönhetsrådet pris 2019 har tilldelats Malmö stad tillsammans med Sydväst arkitektur och landskap för gestaltningen av Millennieskogen.

Det var i samband ett öppet samtal kring det gröna rummet i staden som Skönhetsrådets årliga pris delades ut på Form/Design Center, under tisdagskvällen. I motiveringen till priset står bland annat att Millennieskogen är "ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria".

– Vi är mycket stolta och glada över att Skönhetsrådet uppmärksammat Millennieskogens kvaliteter i nutid och framtid, säger Camilla Anderson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret, efter prisutdelningen.

Millennieskogen. Foto: Pekka Kärppä

Millennieskogen från ovan. Foto: Pekka Kärppä

Motiveringen

Millennieskogens strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat kärt parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förändring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.