Millennieskogen prisad

Skönhetsrådet pris 2019 har tilldelats Malmö stad tillsammans med Sydväst arkitektur och landskap för gestaltningen av Millennieskogen.

Det var i samband ett öppet samtal kring det gröna rummet i staden som Skönhetsrådets årliga pris delades ut på Form/Design Center, under tisdagskvällen. I motiveringen till priset står bland annat att Millennieskogen är "ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria".

– Vi är mycket stolta och glada över att Skönhetsrådet uppmärksammat Millennieskogens kvaliteter i nutid och framtid, säger Camilla Anderson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret, efter prisutdelningen.

Millennieskogen. Foto: Pekka Kärppä

Millennieskogen från ovan. Foto: Pekka Kärppä

Motiveringen

Millennieskogens strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat kärt parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förändring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.