$left
$middle

Amanah får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Amanah får Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 för deras arbete med att sprida kunskap och förståelse mellan människor. Deras arbete bygger på interreligiös samverkan där imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen spelar en central roll.

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att främja antidiskrimineringsarbete, jämställdhet, barns rättigheter eller motverka utanförskap och utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Under hösten har allmänheten fått inkomma med nomineringar av enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn bestående av ordförande Ewa Bertz (L), Frida Trollmyr (S), Helena Nanne (M), Mubarik Abdirahman (S) och Olof Lavesson (M).

Priset och femtiotusen kronor kommer delas ut till vinnaren under pausen för Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december.

Priset har delats ut årligen sedan år 2017. Tidigare vinnare är Zoran Markovic (2017) och Sofia Nedbrand (2018).

Juryns motivering:

Årets pristagare bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och förståelse mellan Malmöborna. Pristagaren fokuserar sitt samhällsengagemang på att knyta band mellan muslimer och judar samt att bekämpa hat och hot riktat mot respektive församlingar.
Pristagaren fungerar utbildande såväl som opinionsbildande genom samarbete med skolor i staden, deltagande i panelsamtal och anordnar gemensamma arrangemang som religiösa möten, festivaler samt kulturevenemang.

Centrala figurer för detta viktiga arbete är imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen vars relation och dialog är grunden för organisationens viljeriktning och goda effekter i samhället.
I en tid där demokratiska krafter måste jobba på högvarv är initiativ som sträcker ut sina händer mellan trosuppfattningar, församlingar och människor nödvändiga och välkomna.

Därför är det med stor glädje som Malmö stads pris för mänskliga rättigheter år 2019 går till Amanah.

sv
sv