$left
$middle

Malmö näst bästa LSS-kommun!

I november 2019 utsågs Malmö stad till Sveriges näst bästa LSS-kommun! Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Rådgivning som varje år delar ut pris till den kommun som de tycker är bäst på LSS.

– Det var både fint och stort att få ta emot priset, en tydlig uppmuntran till att vi arbetar med rätt saker och ska fortsätta så! säger Åsa Qvarsebo, avdelningschef för LSS-bostäder.

Införandet av ett hyrestak för LSS-bostäder är en anledning till att Malmö stad får priset. Juryn skriver i motiveringen: ”Kommunen strävar också efter ökad ekonomisk trygghet för personer med LSS-insatser, genom ambitiösa satsningar på att skapa arbetstillfällen, samt genom att lyfta fram gruppens försämrade ekonomi som ett allvarligt samhällsproblem. Att den högsta politiska ledningen driver dessa frågor ser juryn som en nyckel­faktor för framgång.”

Lerums kommun blev vinnare, bland annat för sin samverkan med funktionsrättsrörelsen. Malmö kom på delad andraplats tillsammans med Kristianstad.