$left
$middle

Färre utsätts för brott, ändå är oron fortsatt hög, visar trygghetsmätningen 2019

Brottsligheten har minskat i Malmö i stort – det är invånarnas upplevda känsla. Siffrorna visar dock att oron att utsättas för brott är fortsatt hög (74 procent). Det visar årets trygghetsmätning som polisen och Malmö stad genomför tillsammans.

Positiva trender i årets mätning är bland annat att det fysiska våldet har minskat, där allt färre (1,6 procent) uppger att de utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna.

— Även om våldet har minskat ser vi en ny, ökad hänsynslöshet i brotten – något som påverkar den upplevda tryggheten. Samtidigt ser vi nu att den faktiska brottsligheten i Malmö är den lägsta på nästan 20 år vilket är en otroligt positiv utveckling, säger Mattias Sigfridsson, t.f polisområdeschef i Malmö.

Den konkreta känslan av otrygghet hos invånarna är fortsatt relativt hög i Malmö, något som har ökat över tid sedan 2016. Rädslan för speciella personer i sitt eget bostadsområde (13 procent) och oro kring sportevenemang (5,5 procent) är något som har stigit en aning sedan i fjol.

Bråk och ungdomsgäng oroar

Överlag uppger allt fler respondenter att man känner sig trygg ute ensam en sen kväll (51 procent) och andelen som avstått från någon typ av aktivitet på grund av rädsla att utsättas för brott (18 procent) minskar.

Sedan 2018 har den upplevda oron kring utomhusstörningar dock stigit, där en otrygghet kring personer som bråkar och slåss utomhus och ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen är det som har ökat. Däremot upplever färre att kvinnor antastas i området där man bor.

— Trygghets- och säkerhetsarbetet är högt prioriterat i Malmö stad, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi arbetar brett i samverkan med andra förvaltningar i kommunen, andra myndigheter och övriga samhället. Vi har, inte minst genom satsningen Sluta skjut, förstärkt vårt samarbete med polisen, åklagarmyndigheten och frivården. Vi hoppas förstås att vårt samarbete ska öka tryggheten för Malmöborna – men det är ett arbete som tar tid.

Fortkörning och nedskräpning fortfarande problem

Likt föregående år anser en hel del av Malmöborna att hastighetsöverträdelser (52 procent) och nedskräpning (47 procent) är en del av problembilden i Malmö.

— Malmö stad jobbar löpande med att hålla staden ren och hel både genom dagliga renhållningsinsatser men även genom utökad renhållning vid behov. Nedskräpning är en beteendefråga och vi arbetar aktivt med olika renhållningskampanjer. Vi ska se till att det finns rätt mängd sopkärl och att dessa töms. För att staden ska upplevas som ren och hel har alla som använder staden ett personligt ansvar att se till så att skräpet hamnar rätt, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret.

En viktig och tillförlitlig undersökning

Årets trygghetsmätning genomfördes under augusti-oktober – en period som föregåtts av en längre tid med minskad brottslighet och minskat grovt våld jämfört med föregående år.

– Vi jobbar aktivt för att allmänheten ska känna sig trygg ute, men vi är väl medvetna om händelserna som har påverkat Malmö den senaste tiden. Vi känner stor tillit till de årliga trygghetsmätningarna. Underlaget som vi får från medborgarna ligger till viktig grund för Malmöpolisens fortsatta planering, säger Mattias Sigfridsson.

Fakta

Trygghetsmätningen har genomförts sedan slutet av 1990-talet med i stort sett samma frågor. Undersökningen har hög svarsfrekvens och relevans och är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Årets undersökning genomfördes under perioden augusti-oktober. Den skickades ut till 7 034 Malmöbor mellan 16 och 85 år och svarsfrekvensen var på 53,3 procent.

Läs mer