$left
$middle

Vad händer i resten av Malmö när det byggs en ny bostad?

Hur ser flyttkedjorna ut i Malmö när invånarna flyttar in till nybyggda lägenheter? Vilka bostäder frigörs och varifrån flyttar man? Det har Karl McShane och Håkan Kristersson undersökt. Med hjälp av register för byggnader, fastigheter, lägenheter och befolkningen har flyttkedjorna kartlagts.

Undersökningen visar att det är ofta likadana bostäder som de som byggts som frigörs när det byggs nytt. Det vill säga att om man bygger till exempel en hyresrätt så påverkas hushåll som redan bor hyresrätter relativt mer än andra hushåll. Undersökningen visar också att en flyttkedja sällan sträcker sig så långt som över hela Malmö. Det betyder att om man vill frigöra bostäder i ett visst område är det mest effektivt att bygga i den stadsdelen.

Hur fungerar en flyttkedja?

– En flyttkedja är en process i flera led. I det första ledet uppstår en ledig bostad, till exempel när en ny bostad byggs, säger Karl McShane, strateg på stadskontoret. Nästa led uppstår om hushållet som flyttar in i den tomma lägenheten lämnar en tom lägenhet efter sig. Den tomma lägenheter blir då nästa led i flyttkedjan och så fortsätter processen. På så sätt kan en enda nybyggd lägenhet leda till att många hushåll kan flytta, i alla fall i teorin.

Varför är det viktigt att undersöka flyttkedjor?

– Vi kan se att olika typer av nybyggnation påverkar olika grupper i olika grad. Vill man påverka en specifik grupp, till exempel unga, eller barnfamiljer, behöver man därför planera specifikt för dem när man planerar för bostäder, säger Karl McShane.

– Undersökningen är unik eftersom vi med hjälp registerdata utgått från väldigt mycket information, säger Håkan Kristersson, analytiker på stadsbyggnadskontoret, som stått för teknik och metod. Vi har samkört register från byggnader, fastigheter, lägenheter och befolkningen för att få fram resultatet. 5 722 nybyggda bostäder i Malmö från 2016 till augusti 2019 är med i kartläggningen.

Vad påverkar hur långa flyttkedjorna i Malmö blir?

– Stora nybyggda bostäder leder till längre flyttkedjor i snitt, säger Karl McShane. Detta gäller oavsett om det är en lägenhet eller ett småhus. Småhus ger längre flyttkedjor än lägenheter, men det beror alltså på att de i snitt är större, inte på att de är just småhus. Då flyttar till exempel en barnfamilj i Malmö in i en större bostad, deras bostad frigörs för till exempel ett par, som i sin tur lämnar varsin mindre bostad.

– Det finns teorier om att bygger man lägenheter i attraktiva lägen så kommer detta leda till att lägenheter av alla typer i Malmö blir lediga genom flyttkedjor, men det stämmer inte, säger Håkan Kristersson.

Hjälper nybyggda bostäder de som har det svårt på bostadsmarknaden?

– Vårt resultat visar att flyttkedjorna i Malmö är väldigt korta. Det betyder att en nybyggd lägenhet inte frigör så mycket lägenheter i det, ofta billigare, befintliga beståndet där utsatta hushåll ofta söker bostad. Däremot märker vi att man genom att bygga olika typer av bostäder kan styra hur mycket olika grupper påverkas av flyttkedjorna; till exempel så ska man ju bygga hyresrätter om man vill nå ungdomar.

– Sen är det ju så att nybyggnationen lättar på trycket på bostadsmarknaden. De som bor i de nybyggda lägenheterna hade till stor del bosatt sig i andra lägenheter i Malmö om byggnaderna inte blev av, avslutar Karl McShane.

Vill du ha mer information?

Karl McShane har gått på föräldraledighet, så vill du veta mer kan du kontakta Elvira Andersson, elvirajosefin.andersson@malmo.se, eller Håkan Kristersson,hakan.kristersson@malmo.se.