$left
$middle

Trygghetsträffar för seniorer

Under de senaste veckorna har flera äldre i Malmö uppgett att de har blivit kontaktade av personer som säger sig komma från polisen eller andra samhällstjänster. I flera fall har kontakten lett till stölder och bedrägeriförsök. Nu anordnar Malmö stad tillsammans med polis och räddningstjänst trygghetsträffar.


Den senaste vågen anmälningar som har kommit in till polisen har främst gällt äldre personer som har blivit utsatta för bedrägeriförsök. Det har skett via telefon och via hembesök.

Malmö stad har tillsammans med polisen gått ut med information till alla medarbetare som besöker de äldre att det är bra att vara extra uppmärksamma under besök. Det gäller bland annat i hemtjänsten, ledsagare och avlösare, i hemsjukvården och på särskilda boenden. Hemtjänsten ringer alltid och meddelar om någon ny person skall komma till dig, och de har alltid legitimation. Om du berättar för hemtjänsten att du blivit kontaktad av någon som säger att de är från polisen hjälper hemtjänsten till att kontakta polis.

Tänk på att du som har trygghetslarm alltid kan trycka på larmet om du känner dig osäker på vem det är som tar kontakt med dig i ditt hem.

Trygghetsträffar under våren

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kommer inom kort att dela ut ett brev från polisen till alla äldre som har insatser från hemtjänst, hemsjukvården, ledsagare och avlösare, bor på särskilda boenden eller ska få besök av övriga medarbetare som tillhör förvaltningen.

Med start den 30 januari kommer Malmö stad anordna sex trygghetsträffar tillsammans med polis och räddningstjänst. Under träffarna får du tips och råd om hur du kan skydda dig mot bedragare och förebygga brott samt bränder. Ingen föranmälan krävs.

Polisens rekommendation

Var uppmärksam och tänk på att:

  • Polisen ringer inte upp personer och ber dem samla ihop sina värdesaker.
  • Mäklare ringer inte upp personer och ber om att få värdera deras bostad.
  • Hantverkare kommer inte hem till er, om ni inte beställt det.
  • Varken polis eller banker ringer upp och ber om ert Bank-ID.
  • Ha alltid ytterdörren låst.
  • Om du har dörrspärr eller säkerhetskedja, lägg på den innan du öppnar.
  • Förvara inte stora summor pengar hemma.
  • Förvara aldrig plånbok, smycken eller handväska synligt. Helst inte i hallen nära ytterdörren.
  • Be om legitimation när någon okänd ringer på dörren.
  • Släpp inte in personer du inte är helt säker på vem det är.

Om något av ovanstående inträffar, ring 112 och berätta att du blivit kontaktad. Brott som har hänt tidigare och inte är akut, ring 114 14 och anmäl.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kommer inom kort att dela ut ett brev från polisen till alla äldre som har insatser från hemtjänst, hemsjukvården, ledsagare och avlösare, bor på särskilda boenden eller ska få besök av övriga medarbetare som tillhör förvaltningen. Med start den 30 januari kommer Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad anordna sex trygghetsträffar tillsammans med polis och räddningstjänst. Under träffarna får du tips och råd om hur du kan skydda dig mot bedragare och förebygga brott samt bränder. Ingen föranmälan krävs.