$left
$middle

Framtidens lösningar för ett hållbart boende i Sege Park

Lördag den 18 januari öppnar "Shareful Sege Park" på Form/Design Center. Utställningen presenterar utmaningar och förslag på hållbara boendelösningar, där delningsekonomin har en framträdande roll.

Sege Park är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad ”testbädd” för framtidens hållbarhetslösningar, där delningsekonomi kommer att ha en framträdande roll. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga mindre men samtidigt få tillgång till mer.

I Sege Park arbetar 13 byggherrar, Eon, VA Syd och Malmö stad tillsammans för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart. Hållbarhet, delningsekonomi och odling är några nyckelord i arbetet med de 1 000 bostäder som ska skapas i befintlig och ny bebyggelse i Sege Park.

Besök Shareful i Sege Park på Form/Design Center

Lördagen den 18 januari öppnar utställningen Shareful i Sege Park på Form/Design Center. Utställningen belyser olika aspekter av delning och beskriver det gemensamma arbetet Sege Park.

I utställningen presenteras utmaningar och förslag som arbetats fram inom olika fokusområden:

  • Cirkularitet/cirkulär ekonomi– för att minska slöseriet med jordens resurser
  • Kretslopp– för att hitta effektiva lösningar på energi-, vatten-, och avloppsfrågor
  • Mötesplatser– för delaktighet, samvaro och gemenskap
  • Trafiklösningar– för hur vi löser transporter i de växande städerna?
  • Sociala och ekonomiska faktorer– för delaktighet, samvaro och gemenskap

Utställningen är gratis och öppen för alla - fram till den 23 februari. Välkomna!

Läs mer:

Sege Park är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar och ingår i projektet Sharing Cities Sweden. Att kunna bibehålla en hög levnadsstandard, utan att tära på planetens resurser och utan att det kräver stora privatekonomiska muskler, är en viktig framtidsfråga. I Sege Park testar man genom projektet och tillsammans med byggherrar och systemägare i området om gemensamt ägande av ytor inne och ute, hushållsartiklar, fordon och kunskaper mellan boende i ett helt stadsområde kan vara en del av lösningen.

 

Samarbetspartners, Sharing Cities Sweden, Sege Park Malmö:
Malmö stad, Form/Design Center, Trianon, E.ON, Form/Design Center, SLU, IIIEE (The International Institute for Industrial Environmental Economics, LU) och IVL Svenska miljöinstitutet.

 

Utställningen Shareful i Sege Park är producerad av:
Form/Design Center, Malmö stad, Gullers Group