$left
$middle

Vi bygger cykelbana på Tessins väg!

Snart blir Tessins väg grönare, cykelvänligare och säkrare med en ny utformning. Arbetet beräknas pågå från 10 februari till och med augusti 2020.

Med en cykelbana längs Tessins väg blir gatan mer tillgänglig och säkrare att cykla på. Nya farthinder gör det lättare för både cyklister och gående att korsa gatan.

– Äntligen ska vi förbättra förutsättningarna för att cykla längs Tessins väg. Bygget av cykelbanan är en del av stadens mål att öka andelen hållbara trafikslag. Det är ett måste när vi blir fler och fler som ska bo och arbeta i Malmö, säger Hossein Ashouri på fastighets- och gatukontoret, projektledare för ombyggnaden.

Nya träd ska planteras

De befintliga träden längs vägens mittremsa mår inte bra och behöver planteras om. Vi planterar även ytterligare träd för att ge gatan en grönare och skönare karaktär. Denna åtgärd i kombination med en avsmalning av körfältet på norra körbanan ska bidra till lägre hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden stängs körfältet på norra sidan av och vägen blir enkelriktad från Fridhemstorget mot rondellen Tessins väg/Mariedalsvägen.

– Det kan bli rörigt under byggtiden så planera gärna din resa i god tid, avslutar Hossein.