Information om Zlatan-statyn

Under de senaste månaderna har Zlatan-statyn blivit vandaliserad vid upprepade tillfällen. Här samlar Malmö stad information om vad som har hänt och hur staden hanterar frågan.

Vad är bakgrunden till att Zlatan-statyn hamnade i Malmö?

Svenska Fotbollförbundet lät gjuta en bronsstaty av Zlatan Ibrahimović att uppföras invid Nationalarenan i Solna. Av olika anledningar gick det inte att placera denna staty på denna plats. Förbundet vände sig då till Malmö stad med en förfrågan om att ta emot statyn som en gåva från förbundet.

Under 2018 donerade Svenska Fotbollförbundet en skulptur av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović till Malmö stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 september 2019 att skulpturen skulle placeras vid Stadiontorget.

Malmö stads arbetsgrupp för offentlig konst utredde under 2018-19 tänkbara placeringar av statyn. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, skulptören Peter Linde och MFF fördes även en dialog om statyns placering. Stadiontorget förordades med motiveringen att platsen har en stor koppling till Zlatans idrottsliga framgångar och att torget är en öppen plats med många besökare i anslutning till matcher och andra evenemang.

Vad har hänt med statyn?

Den har vid upprepade tillfällen blivit vandaliserad och klottrad. Natten till den 5 januari 2020 vandaliserades statyn så allvarligt att den välte.

Var är statyn just nu?

Malmö stad har fraktat bort statyn för reparation. Vi kommer av säkerhetsskäl inte gå in på var den befinner sig.

Var ska statyn placeras efter reparationen?

Det finns inget nytt beslut som säger att statyn ska placeras någon annanstans än där den är tänkt att stå – det vill säga på Stadiontorget. Det har dock inkommit ett Malmöinitiativ som föreslår att statyn ska flyttas. Initiativet ska behandlas av den politiska ledningen i vår.

Vem tar beslut om placering?

Kommunstyrelsen.

Finns det några Malmöinitiativ som föreslår en annan placering?

Det finns ett Malmöinitiativ som vill att statyn ska flyttas till Stockholm.

Var hittar jag Malmöinitiativet?

Malmöinitiativet hittas på Malmö stads hemsida via följande länk:
malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/V…

När ska initiativet behandlas av den politiska ledningen?

Ärendet är inte beslutsplanerat ännu, men behandlingen ska ske under våren 2020.

Hur lång tid kommer statyn att repareras?

Det är för tidigt att säga hur lång tid det tar.

Kommer Peter Linde, konstnären, att vara involverad i reparationsarbetet?

Ja, det kommer han.

Hur mycket har vandaliseringen kostat Malmö stad?

 

  • Bevakning: 85 000 kronor
  • Klottersanering: 17 700 kronor
  • Borttransportering och renovering: cirka 126 000 kronor
 

Har Malmö stad polisanmält vandaliseringarna?

Vi ser mycket allvarligt på vandaliseringarna och har polisanmält alla tillfällen.

Hur har Malmö stad bevakat statyn?

Statyn har varit bevakad varje dag sedan den första vandaliseringen med fasta eller ronderande väktare. Vi har tagit beslut om bevakning utifrån vad vi anser vara rimligt utifrån vad bevakningen kostar.

Om jag har frågor kring statyn framtida placering, vem vänder jag mig till?

Frida Trollmyr (S), kommunalråd för kultur- och fritid, nås genom Nashab Farhikhtah, politisk sekreterare: 0768-70 78 54

Om jag har frågor kring underhåll eller reparation av statyn, vem vänder jag mig till?

Malin Tykesson, kommunikationschef fritidsförvaltningen.
Mobil: 0721-55 75 24
E-post: malin.tykesson@malmo.se

Om jag har frågor kring offentlig konst i Malmö stad, vem vänder jag mig till?

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör
Mobil: 0708-53 30 52
E-post: pernilla.condehellman@malmo.se