$left
$middle

Dreamhack Masters värvade nya fans till Malmö

Dreamhack Masters, ett mycket populärt evenemang för e-sportare, gick av stapeln i Malmö 4-6 oktober. En undersökning visar evenemangets positiva effekter för staden och att Malmö har fått många nya unga fans.

- Datorspelsbranschen har blivit en av Malmös viktigaste dragplåster för besökare. Den här undersökningen visar att vi både får positiva turistekonomiska effekter och att vi får hit nya unga besökare, som berättar för andra om Malmö. Och i dagarna kommer vi att gå ut med ett nytt stort spelevenemang. Också detta i världsklass och det kommer att ske till sommaren, säger Micael Nord, Malmö stads näringslivsdirektör.

Om undersökningen

På uppdrag av Malmö stad genomförde Gullers Group en på platsundersökning i Malmö Arena under Dream Hack Masters. Detta för att ta reda på vilka besökarna var och vilken turistekonomisk effekt evenemanget hade för Malmö. Av de 12 188 besökarna intervjuades 294 personer.

Unga besökare

Hälften av respondenterna var 20 år eller yngre och 16 % var kvinnor. Fyra av tio bodde utanför Malmö och två av tio bodde utomlands, främst i Danmark.

Många tillresta

Totalt är 64 % av de tillfrågade tillresta och 90% reste i sällskap med vänner eller sin familj. Alla tillresta personer angav Dreamhack Masters som huvudanledning till sitt besök i Malmö. Drygt hälften ägnade sig dock även åt annat under sitt Malmöbesök – då främst att gå på café/restaurang, shoppa eller strosa runt.

Fyra av tio övernattade

Fyra av tio tillresta besökare övernattade i Malmö. Oftast övernattade de två nätter och på hotell. Att bo hos släkt/vänner eller via Airbnb var också vanligt. Mest pengar spenderades på boende och café eller restaurang.

Malmö omtyckt besöksmål

Majoriteten av de tillresta skulle rekommendera Malmö som besöksmål – nästan nio av tio svarar sju eller högre på en skala från noll till tio över hur sannolikt det är att de skulle rekommendera Malmö som besöksmål.

Turistekonomiskt effekt

Den totala turistekonomiska effekten för Malmö beräknas till 14 165 680 kr. Av denna summa står boendekostnader för 5 484 500 kr. I snitt angav de tillfrågade att de lade ut 700 kr per boende och 1 667 kr på övrig konsumtion.