$left
$middle

Malmö stad ställer ut taktila modeller av Malmöbyggnader

Går det att räkna fönstren på Turning Torso med bara fingertopparna? Ja, om huset är en meter högt, ett par decimeter i omkrets och står på en sockel. I vår ställs tretton taktila modeller av kända Malmöbyggnader ut på Form/Design Center och Stadsbiblioteket. De utgör ett exempel på hur form, arkitektur och digitalisering kan samspela för att göra staden tillgänglig för alla.

Taktil arkitektur är arkitektur som upplevs genom beröring. Idag finns det taktila ledstråk och pollare för att personer med nedsatt syn ska kunna ta sig fram i stadsrummet. Men det har hittills inte varit möjligt för en synnedsatt att uppleva stadsbilden. Som en del av Malmö stads tillgänglighetsarbete har stadsbyggnadskontoret tagit fram 3D-printade, taktila modeller av några av stadens ikoniska byggnader.

Idén till Taktil arkitektur fick Johanna Hesselman, stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare, när hon reste hem till Malmö och på håll såg Turning Torso torna upp sig.

– Byggnaden har blivit en stark symbol för Malmö men hur beskriver man den för någon som inte kan se den? Vi kan ju uppleva en plats med alla sinnen men hänger nästan upp alla intryck på det visuella. Taktil arkitektur, som vi valde att döpa projektet till, kan ge fler tillträde till staden samtidigt som även seende kan utforska byggnaderna på ett nytt sätt, säger Johanna Hesselman.

Modellerna, som är i skala 1:250 och består av en miljövänlig beständig plast, har modellerats av stadsbyggnadskontorets 3D-team och printats i den egna modellverkstaden. Att skriva ut Sankt Johanneskyrkan tar ett dygn, medan Stadsbiblioteket eller Turning Torso tar lite mer än två dygn. Utställningen växer hela tiden med nya modeller.

– 3D-skrivaretekniken är ett smart sätt att producera fysiska modeller. Det går att göra fantastiska modeller för hand, men det tar väldigt lång tid. Och ska vi göra bättre detaljer och fler exemplar så är 3D-print helt överlägsen, säger Björn Fröding, modelltekniker vid stadsbyggnadskontoret.

Utställningen invigs på Form/Design Center lördag den 29 februari och pågår till och med den 5 april. Mellan 22 april och 17 maj visas den på Stadsbiblioteket.

För mer information vänligen kontakta oss på stadsbyggnadskontoret:
Johanna Hesselman, tillgänglighetsrådgivare, telefon 040 – 34 17 17
Björn Fröding, modelltekniker, telefon 040 – 34 22 49