$left
$middle

Information med anledning av coronaviruset

Malmö stad följer händelseutvecklingen av coronaviruset, sars-cov-2, som orsakar sjukdomen covid-19. I dagsläget finns ingen påverkan på stadens verksamheter.

Uppdaterad: 8 mars, kl 19.15.

Fall av covid-19 upptäcks nu i Skåne. Då Malmö stad är en stor organisation med många olika verksamheter är det sannolikt att covid-19 upptäcks hos personer som vistats i eller arbetar inom kommunens verksamheter.

Läs mer på samlingssidan för frågor och svar>>

Uppdaterad: 3 mars, kl. 14.40

Information om rutiner på förskola och skola med anledning av coronaviruset

Det förekommer just nu frågor om coronaviruset och dess spridning. Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning. Rutinen för stadens förskolor, skolor, gymnasium och vuxenutbildning är:

  • Barn/elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till, förutsatt att ingen annan i resesällskapet är allvarligt sjuk.
  • Blir barnet/eleven sjuk under skoltid, oavsett om barnet/eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven. För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Folkhälsomyndigheten, om barn och smittspridning, 1 mars 2020.

Uppdaterad: 29 februari kl.10.27

Malmö stad följer händelseutvecklingen

Folkhälsomyndigheten, de regionala smittskyddsenheterna samt regionerna har en aktiv roll i smittbegränsande och vårdande insatser. Folkhälsomyndighetens bedömer nu att risken för allmän smittspridning i Sverige som måttlig. Malmö stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom, såsom luftvägssymptom, feber och hosta, ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 för vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om man är sjuk. 

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Region Skåne
Information från Vårdguiden 1177. Ring 1177 om du känner symtom före du besöker sjukvården för provtagning:
www.1177.se/skane/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Se även Region Skånes information om beredskapen i Skåne
Beredskap i Region Skåne om coronaviruset sprids

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på krisinformation.se