$left
$middle

Gymnasiesärskolan övergår till fjärr- och distansundervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stänga lokalerna på gymnasiesärskolan i Malmö för undervisning av eleverna från och med den 26 mars. I stället ges distans- eller fjärrundervisning. Beslutet tas efter samråd med smittskyddsläkare.

Det bedöms som en rimlig åtgärd att stänga lokalerna för eleverna med tanke på rådande omständigheter. Det anses kunna motverka smittspridning av det nya coronaviruset och skydda de elever som är i riskgruppen samtidigt som elevernas rätt till utbildning och omsorg så långt möjligt säkerställs.

Beslutet innebär att undervisningen från och med den 26 mars istället kommer att bedrivas som fjärr- eller distansundervisning. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Den korttidstillsyn som efter beslut enligt LSS bedrivs på Valdemarsro gymnasium, kommer fortsatt att finnas kvar. På så sätt garanteras omsorgen under dagtid för de elever som behöver det allra mest.

Risken för smittspridning bedöms bli mindre genom att antalet elever som befinner sig på skolan blir färre. Dessutom upphör skolskjutsarna som också är ett riskmoment för smittspridning. Skolskjutsarna ersätts framförallt med färdtjänst för de elever som har korttidstillsyn.

Rektor och lärare anser att fjärr- och distansundervisningen är fullt genomförbar. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer därför att upplägget skapar bästa möjliga förutsättningar för en hållbar verksamhet. Det säkerställer även att förvaltningen långsiktigt klarar uppdraget med att tillgodose varje elevs rätt till omsorg och utbildning.

Beslutet har tagits efter dialog med funktionsstödsförvaltningen och gäller tillsvidare.

Det går runt 200 elever på gymnasiesärskola i Malmö.

sv
sv