$left
$middle

Idag firar vi romernas internationella dag

Den 8 april är ingen vanlig dag. Idag är det romernas internationella dag, även känd som den romska nationaldagen. En viktig dag som firas och uppmärksammas inte bara i Sverige, utan världen över.

Dagen firas till minne av den första internationella romska kongressen som ägde rum i London 1971. Under kongressen togs en rad beslut som kom att bli viktiga för romer och för frågor som berör romer. Det beslutades om Gelem Gelem som romsk nationalsång, en sång som beskriver romers historiska vandring från Indien, samt utsatthet och styrka. Kongressen tog även beslut om den romska flaggan, bestående av en blå himmel högst upp som symboliserar andlighet, med ett rött hjul i mitten för att visa på vandringen samt med den gröna jorden längst ned. Inte minst så beslutade kongressen att den 8 april skulle bli just romernas internationella dag. Mötet och de beslut som togs blev historiska då romer aldrig haft ett eget land och eftersom de under flera hundra år varit utsatta för förtryck och diskriminering.

– Nationaldagen är en viktig högtid och ett viktigt tillfälle att synliggöra den romska kulturen. Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har funnits i Sverige sedan tidigt 1500-tal och 2000 blev romer erkända som en nationell minoritet i Sverige, säger Mujo Halilovic, enhetschef Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad.

I Sverige omfattas romer, liksom judar, tornedalingar, sverigefinnar och samer av en särskild lagstiftning, nämligen Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stipulerar att diskriminering och utsatthet ska motverkas, att språk och kultur ska skyddas och att de nationella minoriteterna ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Lagen är på så sätt en del av att erkänna romsk kultur och språk, likväl de andra nationella minoriteternas kultur och språk, som en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.

Den 8 april brukar romernas internationella dag firas i olika delar av landet. I Malmö firas dagen årligen i Folkets Park i form av tal, musik och dans, möten, mat och dryck.

– På grund av rådande omständigheter med risk för smittspridning av covid-19 måste statens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas och därför ställs årets firanden in. Trots det vill vi på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) passa på att skicka hälsningar till alla idag på romernas internationella dag.

Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020-2022 utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

sv
sv