$left
$middle

Så gick skolsökningen för årskurs 7 i Malmö stad

I januari i år kunde elever i Malmös grundskolor åter söka skola inför höstterminen 2020. För första gången kunde eleverna söka upp till sju olika skolor. Nu är resultatet klart för de elever som har sökt skola till årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte erbjuds. Placeringsbesked har skickats ut till vårdnadshavarna.

Totalt bjöds 1261 elever i årskurs 6 in för att söka skola. Av dessa valde cirka 90 procent att delta. 98 procent av alla de som sökte fick något av sina önskemål.

- Det är ett mycket bra resultat jämfört med förra året. Vi ser att förvaltningens arbete med att göra fler platser tillgängliga på skolor där efterfrågan är stor har fallit väl ut. Vad gäller de tio procent som inte ansökt visar tidigare erfarenheter att många kommer gå till friskolor eller skolor i andra kommuner. Målsättningen är förstås en så hög svarsfrekvens som möjligt och vi kommer arbeta för ett högre deltagande inför nästa ansökningsperiod, säger Joel Valsten, chef på skolplaceringsenheten.

Av de som sökte skola fick 82,7 procent sitt förstahandsval, 10,1 procent sitt andrahandsval och 3,9 procent sitt tredjehandsval.

- En skillnad i årets ansökningsperiod är att vårdnadshavare har kunnat ansöka om en till sju skolor. Trots att det gick att lämna sju önskemål så sökte ändå majoriteten en till tre skolor. Det visar att de flesta vårdnadshavare önskar en skola i nära anslutning till hemmet, vilket vi också kunnat tillgodose i väldigt hög utsträckning, säger Joel Valsten.

Även vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass har sökt skola. Eleverna placeras under veckan och besked om skolplacering kommer att skickas ut om någon vecka.

sv
sv