$left
$middle

Malmö stad jobbar för att minska smittspridning och skydda riskgrupper

Konstaterad smitta på äldreboende, trängsel på uteserveringar och inga krav på intyg för vårdnadshavare som jobbar med samhällsviktig verksamhet. Under torsdagen hade Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19.

Malmö stads inriktning när det gäller covid-19 är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

- Vi förväntar oss att vara i samma läge som Stockholm är i nu i slutet på maj eller början på juni, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret.

Fåtal fall på äldreboende i Malmö

Under en längre tid har Malmö stad förberett sig för en situation med en ökad spridning av covid-19. Det finns nu ett fåtal äldre smittade av covid-19 inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

- Är man smittad och bor på vårdboende innebär det att man isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten. I de situationer där det finns misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 ska medarbetare använda anvisad skyddsutrustning, säger Gisela Öst, förvaltningsdirektör, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Det är brist på skyddsutrustning i hela landet därför behöver vi använda den när det behövs som bäst.

- I dagsläget har vi tillräckligt med skyddsutrustning för att hantera misstänkt smitta eller konstaterade fall. Skyddsutrustningen består av skyddsrock, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar, säger Gisela Öst.

Samma rutiner gäller för de som arbetar inom hemtjänsten som för de som arbetar på äldreboende.

Rapporter om trängsel på uteserveringar

Sedan den 25 mars gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen på restauranger och caféer. Verksamheterna har en skyldighet att ha rutiner för att hindra smittspridning och de får inte servera stående gäster i en bar.

Det fina vädret den senaste tiden har lett till att många Malmöbor besöker uteserveringar och det har lett till klagomål om trängsel, framförallt på uteserveringar vid Lilla torg, Möllevångstorget och Friisgatan.

- Det vi gör är att vi stämmer av med Smittskydd Skåne om vi får in klagomål eller själva upptäcker att det finns verksamheter som inte lever upp till kraven i föreskrifterna, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.-Det är viktigt att vi alla hjälps åt, både ni som besöker restauranger och de som driver verksamheter, säger Arvid Nordland.

Alla anställda i Malmö stad jobbar med samhällsviktig verksamhet

Om det skulle bli aktuellt att stänga förskolor, grundskolor eller annan pedagogisk verksamhet för att minska smittspridning kommer vårdnadshavare som jobbar med samhällsviktig verksamhet att få barnomsorg. Regeringen har pekat ut tolv sektorer som samhällsviktiga, offentlig förvaltning är en av dem. Malmö stad anser att alla anställda i staden jobbar med samhällsviktig verksamhet.

Om ansvariga myndigheter skulle ta beslut om att stänga förskolor och grundskolor så kommer Malmö stad inte kräva några intyg från vårdnadshavare.

- Vi kommer erbjuda omsorgsplatser till alla som anser sig ha samhällsviktiga funktioner och som har plats i våra verksamheter idag, säger Per-Erik Ebbeståhl.

sv
sv