$left
$middle

Skeppsbron testyta för utveckling av Nyhamnen

Nu inleds förvandlingen av Skeppsbrokajen intill Malmö C. Parkeringsplatser flyttas och kajstråket får sittplatser, större träd och annan växtlighet. Förändringen är en del av arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Nyhamnen.

Mellananvändning handlar om att utnyttja platser som står inför stora förändringar, få dem att leva under planeringstiden och att användningen ska kunna påverka platsernas nya utformning. Den fysiska förändring som nu sker är början på omvandlingen av de mest vattennära lägena i Nyhamnen, ett första test av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Mellananvändning är en ny metod för Malmö stad. Den skapar nya typer av samarbeten inom stadsbyggnadsprocessen och innebär en möjlighet för Malmöbor, verksamheter och andra intressenter att delta i delar av processen kring utformningen av gemensamma ytor.

– Genom att testa först får vi bättre underlag för att göra rätt från början. Med relativt små medel kan vi skapa stora mervärden för staden. All möblering är flyttbar. Mellananvändning är en möjlighet för Malmöborna att vara med och påverka gestaltningen av det kommande livet i Nyhamnen, säger Sara Fridh, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Mellananvändningen sker i etapper. Först ut är området närmast Posthusplatsen, Skeppsbrokajen mittemot Malmö Universitet upp till Jörgen Kocksgatan. Under april sker flytt av p-platser, rivning av gamla staket och avspärrningar, uppsnyggning av marken, utplacering av papperskorgar och pollare samt tillfällig plantering av ovanligt stora träd i urnor av svetsad cortenplåt. Trädplanteringarna kommer få sällskap av undervegetation i form av exempelvis gräs och murgröna. På sikt kommer också olika typer av aktiviteter kunna ta plats på Skeppsbron.

Plats för avstånd

Skeppsbrokajen är en stor yta som till stora delar kommer fortsätta vara tom. Trädäck är utplacerade här och var längs med kajen. Dessa är utformade för att man ska kunna sitta åt olika håll lite hur man vill – nära eller långt ifrån varandra.

– Platsen främjar utomhusvistelse men gör det också möjligt att hålla avstånd. Den som är ute och promenerar i vårsolen kan sitta ner en stund, på en väldigt luftig yta, förklarar Sara Fridh.

I den detaljplan för området (Dp 5611 Smörkajen) som just nu håller på att tas fram utgör Skeppsbron ett grönt och tillgängligt kajstråk. Här finns gott om plats för evenemang av olika slag och staden välkomnar sådana initiativ längre fram, när situationen tillåter.

Kort om mellananvändning i Nyhamnen

  • Omvandlingen av Skeppsbrokajen är första steget mot den nya, vattennära stadsdelen Nyhamnen. Detta är början på en utveckling som kommer att pågå under flera år.
  • Längs med delar av Skeppsbron skapas en social yta som i nuläget inte uppmanar eller uppmuntrar till folksamling. Aktivering av Skeppsbrokajen kommer igång längre fram, när situationen tillåter.
  • Utveckling sker enligt principen: testa först – bygg sen. Förändring skapas tillsammans med Malmöbor och andra intressenter. Ytorna ska leva och förändras längs vägen och användas på olika sätt för att se vad som fungerar på plats.
sv
sv